MUS Rasite
Vytauto g. 14, LT-08118
Vilnius, Lietuva
Tel./Faks. +370 5 2312029
Mob. +370 656 34140
Naujienos

2014-04-14
Lietuvos darbo federacija išsiuntė palaikymo raštą ilgamečiams kolegoms Ukrainos profesinei sąjungai VOST, kuriame išreiškė pasipiktinimą Rusijos agresija šalyje ir šiuo raštu pabrėžė palaikanti Ukrainą bei jos demokratijos siekius.
Pridedamas rašto tekstas.
2014-04-02
Socialinė ekonomika yra svarbus Europos ekonomikos ramstis. Europos Sąjungoje šis itin gyvybingas sektorius sukuria apie 10 proc. BVP, jame šiuo metu dirba daugiau kaip 14 mln. darbuotojų. Iš tiesų, kas ketvirta kasmet įsteigiama nauja įmonė (o Prancūzijoje, Suomijoje ir
Belgijoje – kas trečia) yra socialinė įmonė.
2014-04-02

EESRK parengė nuomonę savo iniciatyva dėl stipriai pavėluoto raginimo nustatyti europines minimalias pajamas ir skurdo rodiklius.
2014-03-26
2014 m. kovo 29 d. (šeštadienį) LDF organizuoja tarptautinį seminarą tema "LANKSČIŲ IR INOVATYVIŲ DARBO VIETŲ DIEGIMAS DIDINANT JAUNIMO UŽIMTUMĄ. JAUNIMO ORGANIZACIJŲ EUROPOJE VEIKLA IR GEROJI PATIRTIS".
Renginio vieta: viešbutis “Europa City”, J.Jasinskio g. 14, Vilnius
2014-02-26
2013 m. gruodžio mėn. EESRK atstovai nuvyko į Kijevą susitikti su Maidano aikštėje susibūrusiais demonstrantais ir išgirsti jų nuomonę. Palapinėse arba tiesiog gatvėje Henri Malosse vadovaujamos delegacijos nariai bendravo su daugeliu protesto akcijos dalyvių. Protestuotojai smerkė teisėsaugos pareigūnų smurto veiksmus per pirmąsias demonstracijas, surengtas atsisakius pasirašyti sutartį su ES, ir pabrėžė, kad ukrainiečiai yra skaudžiai nusivylę dėl iš jų atimtos teisės pasirinkti savo likimą.
2014-02-21
Vasario 1 dieną Vilniuje Lietuvos pašto darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Svajūnas Andriulis susitiko su EUROFEDOP Generalinių sekretoriumi Bertu van Caelenbergu (Bert van Caelenberg).
2014-02-21
Vasario 12-14 dienomis Belgrade (Serbija) vyko seminaras „Kodėl šakinės kolektyvinės sutartys ne tokios veiksmingos, palyginus su įmonių kolektyvinėmis sutartimis“ .
Renginyje dalyvavo į WOW sudėtį įeinančių organizacijų atstovai iš skirtingų Europos šalių.
2014-02-20
Šiemet ketvirtą kartą organizuotame „Žaliojo protokolo“ racionaliausiai elektrą vartojusių įmonių konkurse daugiausia dėmesio skirta inovatyviems sprendimams, leidžiantiems didinti verslo pajėgumus nedidinant energijos sąnaudų. Efektyviausiai energiją naudojančia įmone paskelbta „Dzūkijos vandenys“, „Žaliuoju ambasadoriumi“, kitaip tariant, žmogumi, kuris daugiausiai įmonėje prisideda prie racionalaus energijos resursų taupymo, išrinkta Jurgita Šakienė iš bendrovės „AQ Wiring Systems“. Šiemet įsteigta ir speciali apdovanojimų nominacija – įmonė, kuri teikia energijos taupymo paslaugas kitiems – ja tapo bendrovė „Energus“.

2014-02-18
2014 m. vasario 8 dieną Panevėžyje įvyko AQ Wiring Systems UAB (ansktesnis pavadinimas UAB „Durapart“) darbuotojų profesinės sąjungos ataskaitinė rinkiminė konferencija.
2014-02-14
Lietuvos darbo federacijos narė Inga Preidienė dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto sausio mėnesio plenarinėje sesijoje, kuri vyko 2014 m. sausio 21-22 d., Europos Komisijos Charlemagne pastate, S3 salėje, B-1040 Briuselis.

free hit counters
search engine submission