MUS Rasite
Vytauto g. 14, LT-08118
Vilnius, Lietuva
Tel./Faks. +370 5 2312029
Mob. +370 656 34140
Naujienos

2014-09-14
2014 m. rugsėjo 12-13 dienomis organizavo tarptautinį seminarą temą „Darbo rinkos iššūkiai įgyvendinant „Europa 2020“ strategiją. Atnaujintas socialinių partnerių vaidmuo, siekiant sukurti geresnę ateitį“.
2014-07-10
Gegužės mėnesio pabaigoje prie balsadėžių susirinkę Europos rinkėjai aiškiai parodė
savo susirūpinimą dėl krypties, kuria šiuo metu eina Europos Sąjunga.
2014-07-10
Liepos mėn., itin svarbiu pereinamuoju laikotarpiu, Italija perima šešis mėnesius truksiantį pirmininkavimą ES. Ji turės prižiūrėti sudėtingą ankstesnės kadencijos Europos Komisijos ir Parlamento galių perdavimą naujos sudėties Komisijai ir Parlamentui ir naujo Komisijos pirmininko bei vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams paskyrimą.
Kuo nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame ilgamečio ir aktyvaus LDF nario Arvydo Baltrušaičio šeimai ir artimiesiems. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus.

LDF aktyvas
2014-05-26
Gegužės 23-25 dienomis Zagrebe vyko 26 KGZE konferencija, skirta Europos profesinių sąjungų bendradarbiavimui.
Konferenciją organizavo Austrijos darbuotojų mokymų centras (ÖZA), kartu su Europos centru dirbančiųju klausimams spręsti (EZA) ir Kroatijos nepriklausomų profesinių sajungų konfederacija (NHS) bei Europos Sąjungos finansine parama.
2014-05-17
Gegužės 15 dieną Panevežyje Bistrampolyje vyko trišalės tarybos išvažiuojamasis posėdis.
Lietuvos Respublikos trišalė taryba vyko kartu su Panevėžio miesto Trišale taryba.
2014-04-24

"Jaunimo nedarbas Europoje: vienas iš didžiausių iššūkių darbuotojų organizacijoms" - tai buvo EZA darbo grupės posėdžio tema, kuris vyko 2014 m. vasario 18 - 19 d Briuselyje. Renginį organizavo EZA, bendradarbiaudama su ETUI (Europos profesinių sąjungų institutas) bei Europos Sąjunga.
2014-04-20
Lietuvos darbo federacija kviečia Vilniaus apskrities profsąjungų organizacijas,jaunimą dalyvauti vienos dienos mokymuose „Socialinė partnerystė savivaldybės lygiu. Trišalių ir dvišalių tarybų ir komisijų veikla, susitarimų rengimas ir vykdymas“.
Mokymai vyks 2014 m. balandžio 25 d. (penktadienis), Vilniaus lenkų kultūros namuose (Naugarduko g.76, Vilnius, salė Nr. 302). Seminaro pradžia 9 val.
2014-04-14
Lietuvos darbo federacija išsiuntė palaikymo raštą ilgamečiams kolegoms Ukrainos profesinei sąjungai VOST, kuriame išreiškė pasipiktinimą Rusijos agresija šalyje ir šiuo raštu pabrėžė palaikanti Ukrainą bei jos demokratijos siekius.
Pridedamas rašto tekstas.
2014-04-02
Socialinė ekonomika yra svarbus Europos ekonomikos ramstis. Europos Sąjungoje šis itin gyvybingas sektorius sukuria apie 10 proc. BVP, jame šiuo metu dirba daugiau kaip 14 mln. darbuotojų. Iš tiesų, kas ketvirta kasmet įsteigiama nauja įmonė (o Prancūzijoje, Suomijoje ir
Belgijoje – kas trečia) yra socialinė įmonė.

free hit counters
search engine submission