Profesines sąjungas vienija bendri tikslai

Penktadieni Vilniuje, profesinės sąjungos „Solidarumas“ būstinėje susitiko dviejų Lietuvos nacionalinių profesinių sąjungų atstovai su Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos profesinių sąjungų lyderiais. Lietuvos darbo federacijai atstovavo pirmininkas Vydas Puskepalis, pirmininko pavaduotojai Gintaras Čižikas ir...

LDF ataskaitinis suvažiavimas

Lietuvos darbo federacija (LDF), galinti didžiuotis seniausiomis tradicijomis tarp Lietuvos profesinių sąjungų, ir toliau nenuleisdama rankų siekia užsibrėžtų tikslų: vienyti Lietuvos Respublikos lygiu savo narius, ginti jų profesines darbo, ekonomines ir socialines teises bei...

Seminaras Marijampolėje

Balandžio 2 d. įvyko LDF Marijampolės apskrities skyriaus organizuotas seminaras „Įmonės kolektyvinė sutartis“. Seminaro tema buvo ypač aktuali naujai įsikūrusios Marijampolės pradinės mokyklos profesinės sąjungos nariams. Skyriaus pirmininkas Algimantas Dambis išaiškino socialinio dialogo ir...