Protesto akcijos Utenoje ir Kaune

Solidarizuojantis su Europos ir Lietuvos profesinių sąjungų rengiamomis akcijomis rugsėjo 29 d. ir Utenoje, Utenio aikštėje prie Utenos rajono savivaldybės buvo surengtas mitingas. Mitingą organizavo Lietuvos Darbo Federacijos Utenos skyrius, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos...

Apdovanoti LDF nariai

Vakar Vilniaus rotušėje buvo įteikti apdovanojimai „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Apdovanojimai įteiki ir LDF pirmininko pavaduotojui Gintarui Čižikui (negalėjo atvykti dėl ligos) ir Lietuvos transporto federacijos pirmininkei, LDF pirmininko pavaduotojai Eugenijai Šniutienei ir...

Gegužės 1 -osios mitingas (nuotraukos)

Vyriausybės vykdoma politika, augantis nedarbas, emigracija, ketinimai įteisinti „vergovinius“ darbo santykius, atlyginimų mažinimas, skurdo didėjimas ir valdančiųjų ketinimai atimti iš dirbančiųjų Darbo dienos šventę, Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų narius privetė gegužės 1 dieną...

LDF suvažiavimas

Jau antrus metus iš eilės Lietuvos darbo federacija gegužės pirmąją prieš savo narius atsiskaito už prabėgusius metus. Darbotvarkėje numatomos LDF pirmininko ir jo pavaduotojų metinės ataskaitos, LDF Finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisijos ataskaita etc. Po...

Profsąjunginė panevėžiečių veikla

Panevėžyje aktyviai veikia profesinės sąjungos. Jau įvyko kelis susitikimai su miesto meru Vitalijumi Statkevičiumi. Susitikimų metu buvo diskutuota apie savivaldybės ir profesnių sąjungų požiūrius aktualiais klausimais, tartąsi, kokius klausimus iškelti Vyriausybės išvažiuojamajame posėdyje, kuris...