MUS Rasite
Vytauto g. 14, LT-08118
Vilnius, Lietuva
Tel./Faks. +370 5 2312029
Mob. +370 656 34140
 

2014-09-14
2014 m. rugsėjo 12-13 dienomis organizavo tarptautinį seminarą temą „Darbo rinkos iššūkiai įgyvendinant „Europa 2020“ strategiją. Atnaujintas socialinių partnerių vaidmuo, siekiant sukurti geresnę ateitį“.
2014-07-10
Gegužės mėnesio pabaigoje prie balsadėžių susirinkę Europos rinkėjai aiškiai parodė
savo susirūpinimą dėl krypties, kuria šiuo metu eina Europos Sąjunga.
2014-07-10
Liepos mėn., itin svarbiu pereinamuoju laikotarpiu, Italija perima šešis mėnesius truksiantį pirmininkavimą ES. Ji turės prižiūrėti sudėtingą ankstesnės kadencijos Europos Komisijos ir Parlamento galių perdavimą naujos sudėties Komisijai ir Parlamentui ir naujo Komisijos pirmininko bei vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams paskyrimą.
Kuo nuoširdžiausius užuojautos žodžius skiriame ilgamečio ir aktyvaus LDF nario Arvydo Baltrušaičio šeimai ir artimiesiems. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Nuoširdžiai užjaučiame Jus.

LDF aktyvas
2014-05-26
Gegužės 23-25 dienomis Zagrebe vyko 26 KGZE konferencija, skirta Europos profesinių sąjungų bendradarbiavimui.
Konferenciją organizavo Austrijos darbuotojų mokymų centras (ÖZA), kartu su Europos centru dirbančiųju klausimams spręsti (EZA) ir Kroatijos nepriklausomų profesinių sajungų konfederacija (NHS) bei Europos Sąjungos finansine parama.
Puslapiai: 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226-230 231-235 236-240 241-245 246-250 251-255 256-260 261-265 266-270 271-275 276-280 281-285 286-290 291-295 296-300 301-305 306-310 311-315 316-320 321-325 326-330 331-335 336-340 341-345 346-350 351-355 356-360 361-365 366-370 371-375 376-380 381-385 386-390 391-395 396-400 401-405 406-410 411-415 416-420 421-425 426-430 431-435 436-440 441-445 446-450 451-455 456-460 461-465 466-470 471-475 476-480 481-485 486-490 491-495 496-500 501-505 506-510 511-515 516-520 521-525 526-530 531-535 536-540 541-545 546-550 551-555 556-560 561-565 566-570 571-575 576-580 581-585 586-590 591-595 596-600 601-605 606-610 611-615 616-620 621-625 626-630 631-635 636-640 641-645 646-650 651-655 656-660 661-665 666-670 671-675 676-680 681-685 686-690 691-695 696-700 701-705 706-710 711-715 716-720 721-725 726-730 731-735 736-740 741-745 746-750 751-755 756-760 761-765 766-770 771-775 776-780 781-785 786-790 791-795 796-800 801-805 806-810 811-815 816-820 821-825 826-830 831-835 836-840 841-845 846-850 851-855 856-860 861-865 866-870 871-875 876-880 881-885 886-890 891-895 896-900 901-905 906-910 911-915 916-920 921-925 926-930 931-935 936-940 941-945 946-950 951-955 956-960 961-965 966-970 971-974