Š.m. rugsėjo 19-21 dienomis Gdanske (Lenkija) įvyko Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) konferencija – vasaros mokykla. PERC vasaros mokykloje iš Lietuvos dalyvavo LDF, Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas‘‘ ir LPSK pirmininkai.

Pagrindinė 5-os PERC vasaros mokyklos tema – pasiruošimas TDO 9-jam Europos regioniniam susitikimui 2013m. balandžio mėn., kuris įvyks Osle.

Konferencijos metu buvo apžvelgta situacija darbo rinkoje ir socialinė padėtis Europoje. Daug dėmesio buvo skirta jaunimo bedarbystei, pensijų reformai, socialiniam dialogui, bendrų interesų ieškojimas su darbdaviais ir vyriausybėmis.

Profsąjungų atstovai iš kitų šalių savo pasisakymuose išsakė savo nuomones, kad profsąjungos turi grįžti į tą lygį, kuris buvo prieš 100 metų. Todėl buvo pamastymai, kad socialinis dialogas gali peraugti į gatvės lygį, mes negalime visą laiką grįžti atgal ir profsąjungos turi kalbėti vienu balsu, nes jos gina dirbančiųjų teises.

netui1 (2)