2010m. gruodžio 9 dieną Panevėžio m. savivaldybės posėdžių salėje vyko apskritas stalas -“Stiprūs socialiniai partneriai – socialinės partnerystės garantas“.

Susitikime dalyvavo profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, Darbo inspekcijos ir Darbo biržos atstovai.
Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas Rimantas Trota, kalbėdamas apie nelaimingus atsitikimus ir jų prevenciją, pabrėžė, kad įmonėse kur veikia profesinės sąjungos, situacija yra žymiai geresnė. Tokiu atveju darbuotojų atstovai aktyviai dalyvauja darbo vietų rizikos vertinime, tiria nelaimingus atsitikimus ir incidentus, reikalauja iš vadovų saugos ir sveikatos darbe užtikrinimo.

Kaip rodo statistika, įmonės, kur įvyksta sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai, dažniausiai yra mažos ir vidutinės įmonės, jose nėra profesinių sąjungų, nėra išrinktų atstovų saugai ir sveikatai, neatliekama nelaimingų atsitikimų prevencija.

Trišalės tarybos pirmininkas Jonas Gvazdauskas, pristatė Trišalės tarybos veiklą, kas buvo sprendžiama, kas pavyko, su kokias sunkumais susidurta 2010 metais. Jis pasidžiaugė profesinių sąjungų aktyvumu ir apgailestavo kad nevisi politikai kreipia dėmesį į Trišalės tarybos veiklą, kuri yra reikalinga miestui.

Panevėžio Darbo biržos direktoriaus pavaduotoja Audronė Biguzienė supažindino su darbo rinkos situacija Panevėžyje, su Trišalės komisijos prie Darbo biržos veiklos rezultatais.

Socialinio dialogo koordinatorė, Panevėžio profesinių sąjungų Koordinacinio centro pirmininkė Birutė Čepienė pristatė koordinacinio centro veiklos ataskaitą, supažindino apskrito stalo dalyvius su Panevėžio profesinių sąjungų veikla. Panevėžio profesinių sąjungų centras veikia nuo 2003 metų. Jis jungia skirtingų profsąjunginių centrų organizacijas. Koordinacinio centro atstovai kartu dalyvauja įvairiuose renginiuose, mokymuose ir mitinguose.

Susitikimo metu buvo aptartos 2011 metų veiklos gairės.

97

LDF info