2012 m. spalio 14-20 dienomis Nasutow, Varšuva vyko profesinių sąjungų lyderių mokymų kursų programa. Šiame seminare dalyvavo profesinių sąjungų lyderiai iš Lenkijos, Rumunijos ir Lietuvos. Šių kursų pagrindinis organizatorius yra EZA.
Seminarą pristatė bei sveikinimo žodį tarė Lenkijos EDS-FNS atstovė Marta Jedrych ir NSZZ Solidarnosc atstovas Josef Mazolewski, kuris papasakojo apie profesinės sąjungos Solidarnosc vaidmenį komunizmo periodu, taip pat pristatė dabartinę jos veiklą.
Pirmąją mokymų kursų dieną buvo gvildenamos šios temos:
– vadovavimo pagrindai;
– vadovavimo modeliai;
– kaip vadovauti profesinei sąjungai;
– profesinių sąjungų vaidmuo atsižvelgiant į skirtingus vadovavimo modelius.
Ignatium Akademia dėstytojas, dr. Lukasz Burkiewicz supažindino visus kursų dalyvius su vadovavimo ir vadybos pagrindais. Paskaitų metu vyko darbas grupėse, buvo imituojamos realios situacijos, kurių metu buvo pristatomi ir aptariami skirtingi vadovavimo modeliai, bei profesinių sąjungų vaidmuo atsižvelgiant į skirtingus vadovavimo modelius.
Antrąją kursų dieną Ignatium Akademia dėstytojas, dr. Piotr Duchlinski skaitė paskaitas „Socialinių tyrimų metodai“, „Tyrimų rezultatų analizė“, „Socialinių tyrimų projektavimas profesinėse sąjungose“. Paskaitų metu sužinojome, kokie yra socialinių tyrimų metodai, kaip teisingai projektuoti ir atlikti socialinius tyrimus profesinėse sąjungose bei analizuoti gautus rezultatus.
Trečią kursų dieną vyko paskaitos „Vadovas ir lyderis – pristatymas, ką reiškia būti lyderiu profesinėje sąjungoje“, „Gero profesinių sąjungų lyderio charakteristika“. Temas pristatė Ignatium Akademia dėstytojas, dr. Jaroslaw Kucharski. Jis papasakojo kokie būdo ir charakterio bruožai apibūdina lyderį ir vadovą. Lektorius pristatė lyderio ir vadovo panašumus bei skirtumus, vyko darbas grupėse.
Ketvirtąją kursų dieną vadovaujant Ignatium Akademia dėstytojui, dr. Jaroslaw Kucharski, vyko darbas grupėse šiomis temomis „Koks aš esu (galiu būti) kaip lyderis?)“, „Lyderio užduotys skirtinguose profesinių sąjungų lygiuose“, „Lyderių motyvacija ir skatinimas“. Grupių nariai buvo suskirstyti į darbdavius, darbuotojus (kurie laiku neatlieka pavestų užduočių) ir stebėtojus. Darbdaviai turėjo pravesti pokalbį su darbuotojais. Stebėtojai išanalizavę vykusius pokalbius turėjo pateikti savo įvertinimus, kaip jų nuomone vyko pokalbis, ar buvo spaudimas iš darbdavio pusės ir kt. Buvo atliekamos ir kitos užduotys pagal aukščiau paminėtas temas, darbas grupėse vyko žaidimo forma ir tai padėjo geriau įsisavinti pateiktą medžiagą.
Penktąją mokymo kursų dieną Varšuvoje vyko projekto partnerių susitikimas, kursų įvertinimas, kurio metu grupių atstovai išsakė organizatoriams savo nuomones apie kursų kokybę. Rumunų ir lietuvių grupių atstovai pageidavo, kad kituose mokymo kursuose kurie vyks Lietuvoje ir Rumunijoje, bent jau pagrindinė mokymo medžiaga būtų pateikta nacionalinėmis kalbomis. Lenkijoje medžiaga buvo pateikta – lenkų ir anglų kalbomis.
Mokymų kursų metu sužinojome kokie yra vadovavimo modeliai, kaip vadovauti profesinei sąjungai, koks turi būti profesinių sąjungų lyderis, taip pat iš savo partnerių sužinojome kaip profesinių sąjungų veikla vystoma Lenkijoje ir Rumunijoje.
Mokymo kursų dalyviams organizatoriai surengė ekskursijas, kurių metu aplankėme Kazimiers Dolny miestelį įsikūrusį Vyslos pakrantėje, apsilankėme buvusios koncentracijos stovyklos muziejuje Majdanek, grožėjomės Liublino ir Varšuvos senamiesčiais.
Mokymų kursuose LDF atstovavo LDF nariai Aurelijus Vaičiulis, Vilma Galijotienė, Vaida Vonžodienė, Rima Žigienė, Jevgenija Šimčiuk, Daiva Pakulienė, Rita Stundžienė, Rasa Barauskienė, Jolanta Klišonytė.

netui9 netui10