2012 m. spalio 4 dieną Panevėžyje įvyko Lietuvos Darbo Federacijos Panevėžio apskrities skyriaus organizuotas seminaras – diskusija „Darbo ginčų komisijų reforma“.

Seminare dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Panevėžio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Rimantas Trota, Vyriausioji darbo inspektorė darbo teisei Asta Gudonienė, LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė, LDF pirmininkės pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, LDF teisininkė Vaida Šležienė, LDF Panevėžio apskrities skyriaus organizacijų atstovai.

Vyriausioji darbo inspektorė darbo teisei Asta Gudonienė pristatė auditorijai numatomus pakeitimus darbo ginčių komisijose.
Kaip jau žinome, po ilgų debatų LR Seimas priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis reformuojama individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Darbo ginčų komisijos liks privalomos ikiteisminės darbo ginčų sprendimo institucijos, tačiau bus steigiamos ir veiks prie VDI teritorinių skyrių. Naujosios darbo ginčų komisijos bus sudaromos trišaliu principu, t.y. iš darbdavių, darbuotojų atstovų bei VDI specialisto. Taigi, visuose darbo ginčuose bus išklausyta ir socialinių partnerių nuomonė.

Darbdavių ir darbuotojų atstovai bus skiriami iš darbo ginčų komisijos veiklos teritorijoje veikiančių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų, kurių sąrašą sudarys LR trišalės tarybos sekretoriatas, bei VDI specialistas (valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą). Panevėžio regione veiks 1 tokia komisija. Darbuotojų atstovai bus atrenkami rotacijos būdų iš pateikto 10 asmenų sąrašo.

Darbo ginčų komisijos nebus juridiniai asmenys, jas techniškai aptarnaus VDI. Darbo ginčų komisijų išlaidas, susijusias su individualių darbo ginčų nagrinėjimu, valstybės biudžeto lėšomis apmokės VDI.

Panevėžio skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Rimantas Trota pristatė naujienas darbo saugos ir sveikatos srityje. Jis papasakojo apie nauj1 supaprastintą tvarką darbuotojų instruktavimo, apie pasikeitimus tiriant nelaimingus atsitikimus, apie padėtį Panevėžio regione. Neramino tai, kad pastaruoju metu išaugo skaičius mirtinų ir sunkių nelaimingų atsitikimų.

LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė supažindino seminaro dalyvius su Lietuvos profesinių sąjungų aktualijomis, papasakojo apie darbą TDO (Tarptautinė Darbo Organizacija) sesijoje, kur pagal numatytą rotaciją šiais metais atstovavo Lietuvą.

Pirmininkė pristatė LDF valdybos pozicija dėl Nacionalinio Susitarimo. Ji pabrėžė, kad tokį Nacionalinį Susitarimą, koks jis yra dabar, pasirašyti negalima, nes į jį nebuvo įtraukti profesinių sąjungų siūlymai.
Seminaro dalyviai palaikė išsakytą poziciją.

netui20 netui21