Š. m. spalio 11 dieną kavinėje „Žarija“ Radviliškio raj. įvyko Lietuvos Darbo Federacijos Šiaulių apskrities ir Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungos seminaras – „Individualių darbo ginčų sprendimai“ ir „LR DK naujausi pakeitimai“.
Seminare dalyvavo gausus svečių būrys, tai atstovai iš Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vadovas Zenonas Griguola ir vyresnioji darbo inspektorė Daiva Snudaitienė, AB „Lietuvos geležinkeliai„ atstovai – Teisės ir personalo departamento direktoriaus pavaduotojas Danius Rumskas, generalinio direktoriaus patarėjas Stanislovas Naimovičius, Šiaulių infrastruktūros inžinierius Raimondas Vasiliauskas, LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė, LDF pirmininkės pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, LDF teisininkė Vaida Šležienė ir seminaro dalyviai.
Atstovai iš Valstybinės darbo inspekcijos supažindino seminaro dalyvius su numatomais pakeitimas darbo ginčų komisijose, išsamiai paaiškino apie komisijos sudėtį, terminus. Kalbėjo apie darbų saugą ir sveikatą, pabrėždami, kad Valstybinė darbo inspekcija pasiruošusi nemokai konsultuoti, padėti, o ne bausti.
Atstovai iš AB „Lietuvos geležinkeliai“ pristatė bendrovės darbo rodiklius, juos palygino su praėjusiais metais.
Buvo kalbėta apie bendrovės personalą, darbo užmokestį , nuobaudas.
LDF teisininkė seminaro dalyviams pristatė naujausius LR DK pakeitimus.
LDF pirmininkė kalbėjo apie Nacionalinį Susitarimą, kuriam pirmieji nepritarė LDF Valdyba, apie organizuojamus seminarus dėl socialinio dialogo.