Š.m. rugsėjo 7-9 d. Girulių mokymo, reabilitacijos ir poilsio bazėje, įvyko Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimo organizuojamas seminaras – tema ,,Darbo teisė‘‘. Naujausi LR DK pakeitimai. Seminare dalyvavo ir paskaitą skaitė Klaipėdos skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius darbo teisei p. Justas Vytautas Paulionis. Po išsamaus inspektoriaus pranešimo, seminaro dalyviai turėjo galimybę diskutuoti jiems rūpimais klausimais. Seminare taip pat dalyvavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir personalo darbo užmokesčio skyriaus viršininkė p. Elena Krivošienė, kuri trumpai supažindino dalyvius su darbo užmokesčiu bendrovės gamybinio personalo darbuotojams, taip pat pristatė darbo rezultatus už pusę metų, juos palygino su praeitais metais.

Malonu, kad į seminarą atvykęs sveikinimo žodį tarė Klaipėdos geležinkelių infrastruktūros direktorius gerb. Julius Mikšys, kuris pasidžiaugė įmonėje veikiančiomis profsąjungomis.

Seminaro dalyviai liko patenkinti tiek seminaro turiniu, tiek seminaro organizavimu.

LGPSS referentė – finansininkė G. Jarmolavičienė

2 3