Lietuvos Darbo Federacija kartu su Lietuvos geležinkelininkų profesinių sąjungų susivienijimu organizuoją eilę seminarų ir š.m. spalio 19 dieną buvo suorganizuotas seminaras – „Individualių darbo ginčų sprendimai“ Vilniaus geležinkelio stotyje, muziejaus patalpose.
Seminare dalyvavo Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji darbo inspektorė Irina Janukevičienė, AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir personalo darbo užmokesčio skyriaus viršininkė Elena Krivošienė, LDF Pirmininkė Eugenija Šniutienė, Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Vainauskas ir gausus būrys dalyvių.
Seminarą pradėjo Geležinkelių infrastruktūros profesinės sąjungos pirmininkas Jonas Vainauskas pristatydamas seminaro dalyviams Lietuvos darbo federacijos, Lietuvos geležinkelininkų profesinės sąjungos pirmininkę Eugeniją Šniutienę.
Pirmininkė Eugenija Šniutienė informavo, kad jau įvyko seminarai Giruliuose, Panevėžio, Šiaulių apskrityse, šiandiena Vilniuje ir dar numatomas vienas seminaras lapkričio 15 dieną Kaune. Pirmininkė pristatė pranešėją iš VDI .
Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vedėjo pavaduotoja-vyriausioji darbo inspektorė Irina Janukevičienė supažindino seminaro dalyvius su esminiais nuo 2013-01-01 d. įsigaliojančios naujosios individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos pagrindais, išsamiai paaiškino kas yra individualius darbo ginčus nagrinėjantys organai, taip pat kalbėjo apie prašymų pateikimą ir jo nagrinėjimo terminus.
AB „Lietuvos geležinkeliai“ teisės ir personalo darbo užmokesčio skyriaus viršininkė Elena Krivošienė suprasdama kad seminaro dalyvius domina darbo užmokestis, tačiau darbo užmokestis priklauso nuo pajamų ir sąnaudų, šiai dienai darbo apimtys labai nukrito. Viršininkė pristatydama bendrovės rodiklius už 8 mėn. paminėjo , kad bendrovėje padidėjo vidutinis darbo užmokestis, o darbo našumas nukrito 9 proc. Seminaro dalyviams rūpėjo technologinės kortelės, domėjosi ar jos juda į priekį, šis klausimas jau tęsiasi keli metai.
Seminaro dalyviai aktyviai dalyvavo, uždavinėjo daug klausimų.
Pirmininkė Eugenija Šniutienė pristatė LDF valdybos pozicija dėl Nacionalinio Susitarimo pabrėždama, kad tokio Nacionalinio Susitarimo LDF nepasirašė. Ir pabaigai dalyvius supažindino su LDF organizuojamais seminarais ir pasiūlė aktyviai juose dalyvauti.

netui12 netui13