Š.m. rugsėjo 12-14 dienomis Vancouver (Kanada) įvyko WOW (pasaulinės darbuotojų organizacijos) kongresas.

WOW jungia ne tik krikščioniškas organizacijas, bet ir organizacijas iš kitų, nebūtinai krikščioniškų šalių, jei jos pritaria panašiom idėjom. Į WOW sudėtį įeiną Europos, Azijos, Afrikos, Šiaurės ir Pietų Amerikos profesinės sąjungos. Kai kurios iš tų organizacijų anksčiau įėjo i WCL (Pasaulio darbo konfederacijos) sudėtį.

Pagrindinė kongreso tema buvo „Mes kuriame vertę“. Kongreso metu daug buvo diskutuota apie krikščioniškas vertybes, apie tai, kad šiuolaikinėje visuomenėje, kartais pamirštama, kad būtent darbuotojas sukuria vertę ir padeda sunešti kapitalui turtus.
Buvo daug kalbėta apie oru darbą, apie krizę, bedarbystę.

Kongreso metu buvo patvirtinti nauji organizacijos įstatai, 2013-2016 metų veiksmų planas, priimtos kelios rezoliucijos.

Taip pat buvo išrinkti Pirmininkas, Valdyba, iždininkas.
WOW prezidentu jau nebe pirma kadencija perrinktas Roel Rotshuizen.

Kongrese buvo svarstomas nauju organizacijų priėmimo klausimas. Į WOW įstojo Kanados Krikščioniška darbo asociacija (CLAC). Jų vadovas Dick Heinen išrinktas į WOW valdybą,

Tuo pačių metų kai vyko WOW kongresas, Kanados Krikščioniška darbo asociacija (CLAC) šventė savo 60-taji jubiliejų.
WOW kongreso dalyviai buvo garbės svečiais CLAC 60-ečio minėjime.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA