LDF vadovai reiškia nuoširdžią užuojautą ilgamečio LDF nario gerb. Vaclovo Viršylos artimiesiems:

 Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.