1990 m. kovo 11 d. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, iniciatyvinė grupė, vadovaujama Liongino Radzevičiaus, pradėjo atkurti Lietuvos Darbo Federaciją. Atkuriamąją veiklą iniciavo Lietuvių Katalikų mokslo akademija, Lietuvos Katalikų bažnyčios vyskupų konferencija. Suvažiavime buvo priimtas LDF Statutas, kuris įregistruotas LR Teisingumo ministerijoje 1992 m. vasario 14 d.

LDF Pirmininku išrinktas dr. Lionginas Radzevičius, pavaduotojais – Jonas Stašinskas ir Jonas Vaitiekaitis, vyriausia sekretore – dr. Aldona Vasiliauskienė.

LDF Pirmininkas Lionginas Radzevičius, šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Automatikos katedros docentas , daktaras, Pasaulinės socialinės apsaugos organizacijos narys, Lietuvos darbų saugos ekspertų ir specialistų sąjungos prezidentas.
LDF pirmininko pavaduotojas Jonas Stašinskas, šiuo metu Lietuvos kalinių globos draugijos pirmininkas, žurnalo “Kryžkelė“ vyriausiasis redaktorius.
LDF pirmininko pavaduotojas Jonas Vaitiekaitis, šiuo metu Lietuvos Valstybinio Jaunimo teatro direktoriaus pavaduotojas, Vilniaus konservatorijos Kultūrinės veiklos vadybos katedros dėstytojas.
LDF Vyriausioji sekretorė Aldona Vasiliauskienė, šiuo metu Vilniaus Universiteto Istorijos katedros docentė, daktarė.

Po šio suvažiavimo buvo užmegzti tarptautiniai ryšiai, vykdoma veikla Lietuvoje. Atkurta LDF tapo nuo 1919 m. iki 1940 m. veikusios organizacijos idėjų ir tradicijų tesėja. 1992 m. gegužės 30 d. išeivijoje veikusios LDF pirmininkas Ignas Petrauskas ir atkurtosios LDF pirmininkas Lionginas Radzevičius Vilniuje pasirašė koordinacinės tarybos sudarymo Deklaraciją dėl tolimesnės bendros veiklos ir LDF stiprinimo.
Tuo metu Vilniuje vyko Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK)(Pirmininkas dr.Kazys Bobelis) Seimas-posėdis, kuris sustabdė VLIK veiklą.