LIETUVOS DARBO FEDERACIJOS JAUNIMO ORGANIZACIJA

Mes norime būti pilietiškai aktyvūs, turėti įdomų darbą ir socialines garantijas.

Lietuvos Darbo Federacijos Jaunimo Organizacija įkurta 2003 m. rugsėjo 13 d., 2003 m. spalio 24 d. – įregistruota LR Teisingumo ministerijoje. Organizacijos nariai studentai, moksleiviai, dirbantys ir bedarbiai nuo 14 iki 35 metų amžiaus. LDFJO gina ir atstovauja jaunų žmonių profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus.

Lietuvos darbo federacijos jaunimo organizacijos tikslai:
– atstovauti teisėtus savo narių interesus santykiuose su darbdaviais ir valstybės institucijomis;
– svarstant su jaunimu susijusių įstatymų, teisės aktų projektus, teikti siūlymus socialiniams partneriams;
– supažindinti narius su Lietuvos Respublikos įstatymais ir mokyti juos taikyti;
– dalyvauti LDF bei tarptautiniuose seminaruose, konferencijose;
– skatinti jaunimo pilietinį aktyvumą;
– bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.