Jelena Soms

LDF Pirmininko pavaduotoja laikinai einanti pirmininko pareigas

Rasita Martišė

LDF Švietimo centro direktorė, LDF Jaunimo organizacijos pirmininkė