LDF SKYRIAI

Lietuvos Darbo Federacijos apskričių skyriai

Panevėžio apskrities skyriaus pirmininkė
Jelena Soms
Tel. +370 652 18165
El. paštas jelena.soms@aqg.se

Šiaulių apskrities skyriaus pirmininkas
Laimonas Rukas
Tel. +370 682 27476
El. paštas naras999@gmail.com

Vilniaus apskrities skyriaus pirmininkas
Sigitas Laima
Tel. +370 52312029
El. paštas ldforg@ldf.lt

Utenos apskrities skyriaus pirmininkas
Vilhelmas Čekuolis
Tel. +370 656 34148
Faks. +370 389 69047
El. paštas viliusc@yahoo.com

Kauno apskrities skyriaus pirmininkė
Daiva Pakulienė
Tel. +370 689 60111
Faks. +370 5 2312029
El. paštas dapak_e@yahoo.com


LDF ŠAKOS

LDF šakiniai susivienijimai

Medicinos Darbuotojų Federacija
Pirmininkas Dmitrij Fomin
Tel. +370 684 74879
El. paštas difo77@gmail.com

Meno Darbuotojų Profesinė Sąjunga
Pirmininkė Nijolė Turčinavičienė
Tel. +370 656 67304
El. paštas nijole08@gmail.com

Žurnalistų Draugija
Pirmininkė Gražina Petrošienė
Tel. +370 620 82748
El. paštas grazinapetro@gmail.com

Krikščioniškoji Ūkininkų Profesinė Sąjunga „Artojas“
Pirmininkė Marytė Šapokienė
Tel. +370 623 26476
El. paštas maryte53@gmail.com,

Valstybės Tarnautojų Profesinė Sąjunga
Tel. +370 5 2312029
El.paštas: ldforg@ldf.lt

LDF Jaunimo organizacija
Pirmininkė Rasita Martišienė
Tel. +370 65634143
El. paštas rasitaj@gmail.com

Lietuvos Pašto darbuotojų Profesinė Sąjunga
Pirmininkas Svajūnas Andriulis
Tel. +370 648 98148
El. paštas a.svajunas@gmail.com


LDF ATSTOVAI

LDF atstovai Lietuvos Respublikos Trišalėse tarybose, komisijose ir komitetuose

LR Trišalė Taryba Svajūnas Andriulis
Darbuotojų saugos ir sveikatos komisija prie LR Trišalės tarybos Vilhelmas Čekuolis
Užimtumo ir socialinių garantijų nuolatinė komisija komisija prie LR trišalės tarybos
Darbo santykių nuolatinė komisija prie LR trišalės tarybos Giedrius Gražulis
 Darbo apmokėjimo nuolatinė komisija prie LR trišalės tarybos  Vilhelmas Čekuolis
 LR trišalės tarybos Darnaus vystymosi komitetas  Svajūnas Andriulis
 LR trišalės tarybos Energetikos komitetas  Vilhelmas Čekuolis
 LR trišalės tarybos Valstybės tarnautojų dvišalė komisija  Daiva Pagirytė
 Valstybinio socialinio draudimo fondo taryba
Garantinio fondo taryba Svajūnas Andriulis
Trišalė komisija prie Lietuvos darbo biržos Nijolė Turčinavičienė
Lietuvos profesinių sąjungų atstovas Vyriausybėje Janina Švedienė

LDF atstovai kitose komisijose ir darbo grupėse

Europos Sąjungos struktūrinės paramos 2014-2020 m. klausimams spręsti komisija Janina Švedienė
Nuolatinė įmonių socialinės atsakomybės plėtros koordinavimo komisija Rasita Martišienė
Ekonominės migracijos reikalų komisija Janina Švedienė
Profesinio mokymo taryba Janina Švedienė
Nacionalinė kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų plano stebėsenos grupė Nijolė Turčinavičienė
2007 – 2013 metų ES struktūrinių fondų paramos panaudojimo stebėsenos komitetas Nijolė Turčinavičienė

LDF atstovai Lietuvos Respublikos miestų ir apskričių Trišalėse tarybose

Vilniaus apskrities Trišalė Taryba Nijolė Turčinavičienė
Kauno miesto Trišalė taryba Daiva Pakulienė
Utenos miesto Trišalė taryba Vilhelmas Čekuolis
Panevėžio miesto Trišalė taryba Jelena Soms

LDF dalyvavimas ETUC darbo grupėse

Darbuotojų dalyvavimo Vida Mikutienė (pagrindinis narys)
Jelena Soms (pakaitinis narys)
Darbo, globalizacijos, vystymo ir tinkamo darbo Erika Patupytė (pagrindinis narys,
dekretinėse atostogose)
Migracijos Rasita Martišienė (pagrindinis narys)
Taisyklių ir Konstitucijos Giedrius Gražulis (pakaitinis narys)

LDF dalyvavimas ETUC komitetuose

Kolektyvinių susitarimų koordinavimo komitetas Janina Švedienė (pakaitinis narys)
Moterų komitetas Daiva Pagirytė (pagrindinis narys)
Jaunimo komitetas Rasita Martišienė (pagrindinis narys)

LDF dalyvavimas komitetuose prie Europos Komisijos

Europos socialinis fondas Janina Švedienė (pakaitinis narys)
Laisvo asmenų judėjimo patariamasis komitetas Janina Švedienė (pagrindinis narys)
Europos saugos ir sveikatos komitetas Gediminas Mozura (pakaitinis narys)
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Inga Preidienė (pagrindinis narys)

Europos centras darbuotojų klausimams spręsti (EZA)

Eza pirmininko pavaduotoja Janina Švedienė