LDF pirmininku išrinktas Kazimieras Kuzminskas,
Pirmininko pavaduotojais išrinkti Lionginas Radzevičius ir Marytė Kontrimaitė,
LDF Vyriausiuoju sekretoriumi – valdybos pirmininku išrinktas Alvydas Mikelionis.

LDF susijungė su Profesinių sąjungų bendrija, kuriai vadovavo Gražina Paliokienė.

Į LDF veiklą įsiliejo:
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (pirmininkė Romualda Hofertienė),
Lietuvos medikų profesinė sąjunga (pirmininkė Gražina Paliokienė),
Krikščioniškoji ūkininkų sąjunga (pirmininkas Alvydas Mikelionis),
Lietuvos žurnalistų draugija (pirmininkė Roma Grinbergienė),
Scenos darbuotojų profesinė sąjunga (pirmininkas Alfredas Aukštiejus).

Suvažiavimas patvirtino atstovus dirbti trišalės partnerystės komisijose:
Lietuvos Respublikos Trišalėje Taryboje- Kazimierą Kuzminską,
Darbo saugos ir sveikatos komisijoje- Alvydą Mikelionį,
Socialinio draudimo fondo komisijoje- Ireną Ubartienę,
Darbo biržos komisijoje – Alfredą Aukštiejų,
Ūkininkų rėmimo fonde prie Žemės ūkio ir miškų ministerijos – Alvydą Mikelionį.