LDF Pirmininkas – Kazimieras Kuzminskas,
Pirmininko pavaduotojai – Vydas Puskepalis ir Arvydas Stankevičius,
Vyriausia sekretorė-valdybos pirmininkė – Regina Rekešienė.

Svečiai:
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Irena Degutienė,
Pasaulio darbo konfederacijos (WCL) atsakingoji sekretorė Olga Nicolae,

Suvažiavimas priėmė Statuto pataisas.

Suvažiavimo delegatų sąrašuose:
Kauno akademinė klinika (Arvidas Baltrušaitis, Regina Miliuvienė, Irena Bukauskienė),
VAB „Drobė“ (Arvydas Stankevičius, Galina Grisiūnienė, Liudas Liutkas),
Smulkiųjų prekiautojų ir gamintojų profsąjunga (Laima Činikienė,Vytautas Čivilis),
LDF Utenos skyrius (Vilius Taujanskas, Bronius Kapočius, Regina Meškuotienė),
UAB „Dzūkijos vandenys“ (Vaidas Lepeška, Vidas Kavaliauskas),
LDF Kauno skyrius (Rutavilė Paurienė, Danutė Purvaneckienė, Romualdas Meškelė),
LDF Biržų teritorinė profsąjunga (Algimantas Krisiukėnas, Laima Braizdžiūnienė),
BI „Fermentas“ (Margarita Lėckienė, Regina Rekešienė),
Varėnos autobusų parkas (Leonas Kašėta),
Vilniaus elektros tinklai (Vytautas Sunklodas),
Utenos darbininkų sąjunga (Birutė Akopian, Stasė Mačiulienė),
Lietuvos medikų profesinė sąjunga (Neringa Maleckienė, Robertas Mileris, Irena Ubartienė),
AB „Kuro aparatūros gamykla“ (Algirdas Budžius),
AB „Skaiteks“ (Marijana Narkaitienė, Aldona Venskienė),
AB „Vilniaus Sigma“ (Ramūnas Baltrušaitis, Jonas Mackevičius, Vladas Zaksas),
Scenos darbuotojų profesinė sąjunga (Alfredas Aukštiejus, Vidmantas Krapavickas),
LR Vandens tiekėjų federacija (Jonas Jankaitis, Vydas Puskepalis, Rimanta Mačėnienė),
Lietuvos žurnalistų draugija ( Marytė Kontrimaitė, Gražina Daukšaitė, Antanas Leckas),
Kauno „Dainavos“ poliklinika ( Lina Švedienė),
Valstybinių įstaigų tarnautojų kuopa (Dalia Gumbienė),
LDF Kretingos skyrius (Juozas Pelionis, Vincas Anusas),
Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga (Romualda Hofertienė),
Katalikų mokytojų sąjunga (Viktoras Zuzevičius),
Lietuvos Transporto federacija (Eugenija Šniutienė, Genė Jarmolavičienė),
LDF Panevėžio skyrius (Alvyda Skukauskienė, Vida Mankauskienė),
Krikščioniškoji ūkininkų profesinė sąjunga (Kazimieras Kvedaras)