Suvažiavime dalyvavo 109 delegatai.

Užsienio svečiai:
Deomides Deomidous – Kipro demokratinės darbo federacijos DEOK generalinis sekretorius,
Gerit Pruim – Olandijos krikščioniškų profesinių sąjungų konfederacijos CNV generalinis sekretorius,
Herman Hemans – Belgijos krikščioniškųjų profesinių sąjungų konfederacijos ACV atstovas,
Andžej Adamčyk –Lenkijos „Solidarnost“ tarptautinis sekretorius,
Andžej Motla – Lenkijos „Solidarnost“ tarptautinio skyriaus atstovas,
Imre Nagy – Vengrijos darbininkų nacionalinės federacijos viceprezidentas,
Ildiko Asboth – Vengrijos „Munkastanacsok“ atstovė.

LDF 80 – mečio proga sveikinimus atsiuntė Pasaulinės Darbo federacijos generalinis sekretorius Willy Thys, administracinis sekretorius Freddy Pools, Pasaulinės Pramonės darbininkų federacijos (WFIW) administracinis sekretorius Piet Nelissen, Pasaulinės Mokytojų konfederacijos generalinis sekretorius Gaston de la Haye ir kt.

Suvažiavimo darbe dalyvavo atstovai iš Lietuvos profesinių sąjungų centro, Lietuvos darbininkų sąjungos, Klaipėdos darbininkų sąjungos.
Buvo priimtos Statuto pataisos. Reikšmingiausios: panaikintas kolektyvinių narių statusas, padidintos Valdybos funkcijos ( LDF Valdyba, o ne savivaldybės galės registruoti naujas profesines sąjungas), nustatytas nario mokestis, LDF nariai negali būti kitų Lietuvos profesinių sąjungų centrų nariais.

Priimta Lietuvos darbo federacijos Programa. Vienas iš programoje numatytų ilgalaikių tikslų – LDF Mokymo centro steigimas ir profsąjungų lektorių paruošimas.

LDF Pirmininku išrinktas Kazimieras Kuzminskas, pirmininko pavaduotoju – Vydas Puskepalis, generaline sekretore-valdybos pirmininke išrinkta Regina Rekešienė.