LDF Pirmininku išrinktas Kazimieras Kuzminskas, pirmininko pavaduotojais – Vydas Puskepalis, Bronius Simanavičius, Robertas Mileris, Janina Švedienė, Loreta Žilinskienė, generaline sekretore- valdybos pirmininke išrinkta Regina Rekešienė.

Suvažiavimas priėmė LDF Strateginį planą penkeriems metams.

Pagrindiniai LDF tikslai:
– įsteigti LDF Švietimo centrą,
– suaktyvinti skyrių ir šakų veiklą, paruošti profesinių sąjungų lektorius.