LDF Pirmininku išrinktas Kazimieras Kuzminskas, pirmininko pavaduotojais – Vydas Puskepalis, Robertas Mileris, Janina Švedienė, generaline sekretore-valdybos pirmininke išrinkta Regina Rekešienė.

Suvažiavime priimtos trys rezoliucijos dėl socialinio dialogo stiprinimo.

Po šio suvažiavimo iš LDF išstojo Metalo pramonės šaka, Medicinos darbuotojų šaka, Vilniaus elektros tinklų profesinė sąjunga.