Suvažiavime dalyvavo 87 žmonės, iš kurių 79 delegatai ir svečiai: Pasaulio darbo konfederacijos atsakingoji sekretorė Olga Nicolae, ACV-CSC mokymo centro dėstytojas Joris Van de Voorde, Kauno vicemeras, buvęs LDF pirmininkas Kazimieras Kuzminskas, Panevėžio vicemeras Petras Lomanas, UAB “Aukštaitijos vandenys“ generalinis direktorius Rimantas Liepa ir kt.

LDF Suvažiavimas patvirtino LDF generalinės sekretorės Reginos Rekešienės atsisistatydinimą (2004 01 09 LDF Taryba sustabdė jos įgaliojimus iki neeilinio suvažiavimo). Suvažiavimas pabrėžė demokratiškus LDF vadovavimo principus, didesnę LDF narių įtaką priimant įvairius sprendimus.

LDF Pirmininku išrinktas Vydas Puskepalis, pirmininko pavaduotojais – Eugenija Šniutienė, Nijolė Turčinavičienė, Vilhelmas Čekuolis, generaline sekretore-valdybos pirmininke išrinkta Janina Švedienė, LDF Garbės Pirmininko vardas suteiktas Kazimierui Kuzminskui.

Kalbėjo suvažiavimo svečiai:

Pasaulio darbo konfederacijos atsakingoji sekretorė Olgai Nikolae:

„ Čia daug mano draugų. Aš mačiau LDF kūrimosi pradžią, ir toliau jūsų laukia daug darbo. Mes esame laimingi, kad šis Suvažiavimas, renkant lyderius, vyksta sklandžiai, gausiai atstovaujamas LDF narių ir nenusižengta demokratijos principams. Linkiu sėkmingo darbo ateityje.“

Belgijos profesinių sąjungų Joris van De Voorde:

„Dėkui už pakvietimą į jūsų Suvažiavimą, sveikinu išrinktus LDF vadovus. Lietuvoje aš jau aštuntą kartą, kiekvieną kartą apsilankydamas, įgaunu patirties. Aš atstovauju švietimui, kuris skirtas struktūros stiprinimui. Labai svarbu organizuoti kuo daugiau seminarų šakose. Žinau, kad Lietuvos Darbo Federacijoje šis darbas dirbamas. Sėkmingai praėjo LDF transporto šakos seminaras. Bus ir daugiau seminarų, mes visada stengsimės jums padėti.“

UAB „Aukštaitijos vandenys“ Generalinis direktorius Rimantas Liepa:

„Problemų dirbant bus, bet išrinkta stipri nauja valdžia. Skirkite daug dėmesio bendradarbiavimui su darbdaviais, organizuokite mokymus abiems pusėms. Kuo jūs būsite draugiškesni, tuo paprasčiau mums bus bendrauti.“