Į Suvažiavimą buvo deleguoti 103 delegatai, atvyko 82, taip pat dalyvavo 7 svečiai: WCL vykdomoji sekretorė Olga Nicolae iš Belgijos, EZA Generalinė sekretorė Roswitha Gottbehut iš Vokietijos, LPS „Solidarumas „ Vilniaus skyriaus atstovai A. Liutkevičius ir A. Jašinskienė, Kauno klinikų atstovas A. Baltrušaitis bei Kauno darbininkų sąjungos atstovas G. Čižikas.

Ataskaitas už 2004 metus skaitė LDF Pirmininkas V. Puskepalis, LDF Generalinė sekretorė J. Švedienė, LDF Pirmininko pavaduotojai V. Čekuolis, E. Šniutienė, N. Turčinavičienė. Buvo patvirtinta 2004 metų LDF finansinės – ūkinės veiklos komisijos ataskaita. Suvažiavimas patvirtino 2005 – 2007 metų LDF strateginį planą. Suvažiavimo metu buvo patvirtinti LDF Statuto pakeitimai.

Buvo priimta rezoliucija dėl darbo laiko nesutinkant su EP ir ET direktyva iš dalies keičiančią direktyvą 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų.

2005-03-19_suvaziavimas_1

2005-03-19_suvaziavimas_2