Suvažiavime dalyvavo daugiau nei vienas šimtas Lietuvos Darbo Federacijos narių. Suvažiavime dalyvavo EZA (Europos centras dirbančiųjų klausimams spręsti) prezidentas Leo Pauwels. Pasveikinti LDF į suvažiavimą atvyko Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ laikinai einantis LPS „Solidarumo“ prezidento pareigas Jonas Petraška, LPS „Solidarumas“ Vilniaus skyriaus pirmininkas A. Liutkevičius, bei Kauno darbininkų sąjungos pirmininkas Gintaras Čižikas.
Veiklos ataskaitas už 2005 m. pateikė LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis, LDF Generalinė sekretorė -valdybos pirmininkė Janina Švedienė, LDF pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis, LDF Pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė, LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.
Suvažiavimo pabaigoje įvyko diskusija apie LDF veiklos tobulinimą, kurios metu galėjo pasisakyti visi pageidaujantys. Po oficialiosios dalies suvažiavimo dalyviai dalyvavo šventiniuose pietuose, kurių metu giesmes giedojo Olandijos krikščioniškoji grupė „Continental arts“.
Suvažiavimo metu buvo priimta rezoliucija dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“:
REZOLIUCIJA
2006-04-22, Nr.Vilnius
Lietuvos darbo federacijos ataskaitinio suvažiavimo dalyviai, apsvarstę vienos didžiausių Lietuvos įmonių – darbdavių AB „Lietuvos geležinkeliai“ situaciją ir pritardami Lietuvos darbo federacijos (LDF) pirmininko pavaduotojos Eugenijos Šniutienės pastaboms,
1. Priima tokią rezoliuciją:
„Kreiptis į LR Prezidentą, LR Seimo Pirmininką, LR Ministrą Pirmininką, kad:
1.1. AB „Lietuvos geležinkeliai“ profesinių sąjungų vadovai būtų informuojami apie priimamus politinius sprendimus dėl Lietuvos geležinkelių liberalizacijos, kad jie būtų kviečiami į norminių aktų, susijusių su geležinkelių sektoriaus reforma svarstymą.
1.2. Pertvarkant geležinkelių sektorių būtų atsižvelgta į Lietuvos specifiką ir tranzitiniai vežimai iš trečiųjų šalių į trečiąsias šalis, kertantys ES teritoriją, būtų reglamentuojami Lietuvos įstatymų, t.y. tranzitiniai vežimai į/iš Kaliningrado paliekami nacionaliniam vežėjui.
1.3. Geležinkelių reforma nesukeltų neigiamų socialinių pasekmių ir 11 tūkst. darbuotojų, jų šeimų neliktų be pragyvenimo šaltinio, be socialinių garantijų.“
2. Rezoliucija priimta vienbalsiai.
2006-04-22_suvaziavimas_1
2006-04-22_suvaziavimas_2