Suvažiavime dalyvavo daugiau nei šimtas penkiasdešimt Lietuvos Darbo Federacijos narių. Suvažiavime dalyvavo EZA (Europos centras dirbačiųjų klausimams spręsti) generalinė sekretorė Roswitha Gottbehutt, ITUC atstovas Rytų Europai Sergejus Glovackas, Lenkijos profesinės  sąjungos „Solidarnosc“ atstovas Andrzej Matla, Latvijos profesinės sąjungos LBAS Prezidentas Peters Krigers. Pasveikinti LDF į suvažiavimą atvyko LPS ,,Solidarumas“ Pirmininkė Aldona Jašinskienė, LPSK Generalinė sekretorė Janina Matuizienė, LNPSS Pirmininkė Marijana Narkaitienė.

Veiklos ataskaitas už 2006 m. pateikė LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis, LDF Generalinė sekretorė – valdybos pirmininkė Janina Švedienė, LDF pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis, LDF Pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė, LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė. Suvažiavimo metu buvo patvirtintas LDF Statutas su visais pakeitimais bei papildymais. Delegatų pageidavimu įvyko slapti LDF vadovų rinkimai. Visi buvę vadovai buvo perrinkti, o dar vienu LDF Pirmininko pavaduotoju tapo Gintaras Čižikas.

LDF suvažiavime priimtos rezoliucijos

REZOLIUCIJA
DĖL SODROS ĮMOKŲ LUBŲ

Pagal socialinę nelygybę Europos sąjungoje Lietuvą lenkia tik Portugalija. Seimas po pakeitimo nutarė įtraukti į darbotvarkę Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektą. Juo siūloma įvesti keturių vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio ,,lubas“ darbo užmokesčiui, virš kurių nebeatskaitomos privalomojo socialinio draudimo įmokos. Siūloma įstatymo pataisa ribos Valstybinio socialinio draudimo finansines galimybes ir galų gale reikš socialinės atskirties gilinimą.
Šis pakeitimas atimtų iš Sodros apie 258 milijonų litų pajamų, kurios turėtų būti skirtos pensijoms ir kitoms socialinėms išmokoms didinti. Tikėtina, kad ilgainiui šis skaičius dar labiau padidėtų. Įstatymo projekto siūlytojų argumentas, kad tai pritrauks investicijų į Lietuvą,  yra labai miglotas ir nepagrįstas.
Socialinio draudimo išmokų „lubų“ nustatymas gilintų socialinę atskirtį. Nukentėtų Sodros biudžetas, o tai stabdytų išmokų didinimą.

REZOLIUCIJA
DĖL PROGRESYVINIŲ MOKESČIŲ

Matydama didžiulį atotrūkį tarp daug ir mažai uždirbančių darbuotojų, Lietuvos Darbo Federacija pasisako už progresyvinių mokesčių įvedimą. Vieningas gyventojų pelno mokesčių tarifas taikomas tik trijose Baltijos valstybėse ir Slovakijoje, o visoje Vakarų Europoje yra kelios tokių mokesčių pakopos. Mes siūlome:
– sumažinti mokesčio tarifą mažesnes nei vidutines pajamas gaunantiems darbuotojams iki 20 procentų;
– iki keturių vidutinių atlyginimų gaunantiems darbuotojams palikti esamą 27 procentų tarifą;
– gaunantiems didesnes nei 4 vidutinių darbo užmokesčių pajamas tarifą padidinti iki jau 33 procentų mokestinio tarifo.
Įvedus progresyvinius mokesčius tik pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims didžiulio finansinio susiskaldymo problemą tik pradėtume spręsti – dėl to siūlome savarankiškai dirbantiems asmenims taikyti taip pat progresyvinį gyventojų pajamų mokesčio tarifą. Siūlome diegti konkrečiais finansiniais skaičiavimais pagrįstą metodiką, kai daugiau uždirbantys moka daugiau mokesčių. Tokiu būdu Lietuvoje rastųsi prielaidos socialiniai atskirčiai mažinti.  Turėtų būti įvesta ir dividendų bei kitų pajamų diferencijuoto apmokestinimo sistema.

REZOLIUCIJA
DĖL SODROS IŠMOKŲ DIDINIMO

Lietuvos Valstybinio socialinio draudimo išmokos yra vienos mažiausių  Europoje – asmuo vidutiniškai gauna apie 42 procentus sumokėtų įmokų. Ypač nukenčia mūsų sistemoje didžiausias įmokas mokantys darbuotojai, nes jų sąskaita tiems, kurie sumoka labai mažas įmokas į Sodros biudžetą, pakeliamos pensijos. Tokia sistema neskatina mokėti didesnių įmokų.
Lietuvos Darbo Federacija siūlo Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Seimui sukurti tokią sistemą, kuri neribotų pensijų dydžio. Siūlome nuolat didinti procentinę pensijos išmokos dalį (kaip minėjome, ji dabar tesiekia 42 procentus sumokėtų įmokų). Skaičiuojant pensijas, į darbuotojo sumokėtą mokesčių dydį  turėtų būti labiau atsižvelgta.

2007-04-17_suvaziavimas_1

2007-04-17_suvaziavimas_2