Lietuvos darbo federacija (LDF), galinti didžiuotis seniausiomis tradicijomis tarp Lietuvos profesinių sąjungų, ir toliau nenuleisdama rankų siekia užsibrėžtų tikslų: vienyti Lietuvos Respublikos lygiu savo narius, ginti jų profesines darbo, ekonomines ir socialines teises bei interesus, atstovauti savo nariams santykiuose su darbdaviais, skatinti socialinę partnerystę. Pasididžiuoti savo pasiekimais ir pasiklausyti kitų balandžio 19 dieną į Vilnių suvažiavo visų LDF padalinių atstovai. Kaip ir buvo numatyta, suvažiavimas prasidėjo LDF pirmininko Vydo Puskepalio sveikinimo kalba. Buvo malonu išklausyti LSK „Solidarumas“ ir LPSK sveikinimus.

Skaitydamas metinę ataskaitą LDF pirmininkas pasidžiaugė 2007 m. gegužės pirmąją pasirašyta trijų nacionalinį statusą turinčių Lietuvos profesinių sąjungų bendradarbiavimo sutartimi, naujais profesinės sąjungos nariais, tai: Všį “Humana people to people” darbuotojų profesinė sąjunga, Marijampolės apskrities Kultūros ir meno darbuotojų profesinė sąjunga, “Palink” (IKI) dirbančiųjų prekybininkų profesinė sąjunga, IAE darbuotojų profesinė sąjunga, Profesinė sąjunga “Lietuvos pašto darbuotojai”, Panevėžio “Sodros” darbuotojų profesinė sąjunga, UAB “Kauno gatvės” darbuotojų profesinė sąjunga, Lithuanian Corporation Production. Vydas Puskepalis taip pat kalbėjo apie LDF Valdybos ir Komitetų, Trišalės Tarybos veiklą ir pasiekimus.

Toliau savo ataskaitą skaičiusi generalinė sekretorė Janina Švedienė prisiminė profesinių sąjungų organizuotus mitingus už teisę gyventi geriau, už Lietuvos mokytojus, taip pat akcijas, palaikančias Lietuvos ir užsienio šalių darbuotojus. Janina Švedienė pasakojo apie Švietimo komiteto veiklą, organizuotus seminarus, konferencijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu.  Viena iš tokių – pirmoji Lietuvoje krikščioniškoji socialinė savaitė, kuri prasidėjo Moljero žodžiais: “Mes esame atsakingi ne tik už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome“. Šiame renginyje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių iš 15 Europos Sąjungos šalių.

Ataskaitas apie savo veiklą taip pat skaitė pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė, pirmininko pavaduotojas Vilhelmas Čekuolis,  pirmininko pavaduotojas Gintaras Čižikas, apie LDF finansinę – ūkinę veiklą ataskaitą skaitė  Gintautas Šapoka.

Suvažiavimo metu buvo priimtos keturios rezoliucijos:
Dėl padėties Panevėžio „Sodroje“;
Dėl pajamų ir socialinių garantijų darbuotojams;
Dėl profesinės sąjungos padėties UAB „Palink“ (IKI);
Dėl pedagogų statuso, jų socialinio ir teisinio saugumo.

2008-04-22_suvaziavimas_2

2008-04-22_suvaziavimas_3