Gegužės pimąją įvyko LDF ataskaitinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 49 LDF delegatai (iš 57 deleguotų), suvažiavimui  pirmininkavo V. Puskepalis.

LDF pirmininkas, atidaręs ataskaitinį suvažiavimą pristatė savo per metus nuveiktų darbu ataskaitą, pabrėždamas ateities pagrindinius planus ir LDF vertybes. Pirmininkas apibūdino reikšmingiausius prabėgusių metų įvykius nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, tai ir bendras LDF ir LPS ,,Solidarumas“ renginys skirtas paminėti Tarptautinei darbo žmonių solidarumo šventei, ir seminaras profesinių sąjungų lyderiams, ir Oraus darbo dienos paminėjimas, ir  bendradarbiavimo sutartis su Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partija. „Šiais metais mūsų gretas papildė AB ,,Lietuvos paštas“ darbuotojų profesinė sąjunga, Jėzuitų gimnazijos švietimo darbuotojų PS, UAB ,,Bauhof LT“ darbuotojų PS profesinės sąjungos“- dalį naujų narių išvardino V.Puskepalis.Suvažiavimo delegatai palankiai priėmė pirmininko ataskaitą ir uždavę keletą klausimų ją patvirtino.

“Kaip puiku, kad  galime visi susitikti, pasidžiaugti vieni kitais, pasidalinti mintimis, pasijusti didelės organizacijos nariais,“- kalbą pradėjo Janina Švedienė. LDF generalinė sekretorė pristatydama per metus nuveiktus darbus pabrėžė, kad  priklausyti nacionaliniam centrui yra didelė garbė, ir kartu, tam tikra pareiga. J. Švedienė nuo 2009 m. vasario mėnesio paskirta PS atstove Vyriausybėje, taip pat dalyvauja Darbo grupėje prie Vyriausybės dėl pilietinio dialogo plėtros tikimumo. LDF generalinė sekretorė pasidžiaugė, kad PS koordinacinis centras tapo didele jėga. „Būdami kartu galim vieni kitus šiek tiek pakontroliuoti. Pasiginčydami tarpusavyje galime sukurti bendrą poziciją, bendrus pasiūlymus, stiprinam PS judėjimą Lietuvoje“ – savo kalbą užbaigė Janina Švedienė. Ataskaita buvo patvirtinta.

LDF pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė trumpai pristatė neveiktus darbus. LDF pirmininko pavaduotoja pastebėjo: „Gražu, kad visus darbus dirbame kartu, kartu sprendžiame iškilusias problemas, esame viena komanda.“ Viena iš LDF pirmininko pavaduotojų funkcijų – plėtoti socialinį dialogą su įmonėmis, darbdaviais. E.Šniutienė pasidžiaugė sudaryta dvišale sutartimi tarp AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ jungtinės PS atstovybės ir darbdavio. Pabrėžė, kad šiuo metu vyksta pastovus dialogas su LR Susisiekimo ministerija dėl Trišalės sutarties. Suvažiavimo delegatai ataskaitą patvirtino.

Toliau kalbėjusi LDF pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė pasidžiaugė puikiai organizuotais piketais ir mitingais, į kuriuos buvo įdėta daug darbo ir jėgų. N. Turčinavičienės dėka buvo suorganizuota LDF Medicinos darbuotojų šakos konferencija, kurios metu buvo perrinktas pirmininkas (juo tapo A. Jasulaitis). Pirmininko pavaduotoja pristatė ir vykdyta projektą ,,Socialinės partnerystės vystymas gerinant Trišalių ir Dvišalių Tarybų veiklą“, kuriam pasibaigus,  buvo pasirašyti Trišalių tarybų įkūrimo protokolai. Pristačiusi darbus, nuveiktus per prabėgusius metus, Nijolė Turčinavičienė pakvietė visus LDF suvažiavimo delegatus po Suvažiavimo dalyvauti konferencijoje “Ar turi liberalizmas žmogišką veidą ir moralę”. LDF pirmininko pavaduotojos ataskaita buvo patvirtinta.

Paskutinis suvažiavime kalbėjo LDF pirmininko pavaduotojas V. Čekuolis, kuris labiausiai akcentavo vykdomą NORDIC projektą, skirtą skandinaviškoms įmonėms. V. Čekuolis pasidžiaugė vykdytais seminarais, kuriuose buvo dalijamasi patirtimi apie kolektyvinių sutarčių sudarymą, vykdymą, kontrolę. Taip pat papasakojo apie seminarą Bukarešte, kuriame buvo kalbama apie kolektyvinius santykius, kolektyvinius ginčus, streikų reglamentavimą ir minimalių paslaugų teikimą streiko metu. LDF pirmininko pavaduotojas priminė, kad vienas iš metų pasiekimų – Utenoje įsteigta Trišalė taryba. Ataskaita buvo patvirtinta.

Suvažiavimo dalyviai pasveikino vieni kitus su gegužės pirmąją –  ne tik puikia pavasario švente, bet ir diena, kada viso pasaulio dirbantieji garsiai prabyla apie save.

2009-05-01_suvaziavimas_2

2009-05-01_suvaziavimas_1