Gegužės pirmąją jau tampa tradicija sukviesti LDF narius į kasmetinį, ataskaitinį suvažiavimą. Suvažiavimo tikslas – pristatyti per metus nuveiktus darbus, aptarti perspektyvas.

2010 m ataskaitinį suvažiavimą pradėjo LDF pirmininkas Vydas Puskepalis, pristatydamas ataskaitą už nuveiktus darbus. LDF pirmininkas pristatė renginio dalyviams profesinių sąjungų narius, atstovaujančius LDF įvairiuose tarybose, komitetuose etc., priminė praėjusių metų reikšmingiausius įvykius: ETUC generalinio sekretoriaus J. Monks ir EESRK II-osios grupės  prezidento G. Dassis vizitus Lietuvoje, LDF 90 metų jubiliejų, piketus, Nacionalinio susitarimo pasirašymą etc.

Nacionalinį susitarimą, prieš jį patvirtinant, mes ilgai derinome, tačiau, pasirodo to nepakanka. Vyriausybė, kuo toliau tuo mažiau į šį susitarimą atsižvelgia“, – nusivylimą išreiškė LDF pirmininkas. Po ataskaitinio pranešimo užvirė diskusijos. Pirmininkui atsakius į pateiktus klausimus suvažiavimo delegatai patvirtino ataskaitą.

Atsižvelgiant į ataskaitinio suvažiavimo programą, už savo veiklą atsiskaitė skaitė LDF generalinė sekretorė Janina Švedienė. Ji kalbėjo apie Lietuvos profesinių sąjungų atstovų dalyvavimą Europos Komisijos ir ETUC įkurtų komitetų ir komisijų darbe. Tai atsakingas uždavinys, nepakanka paskirti atstovus, jo įgyvendinimui  reikalingas organizacijos finansinis indėlis. Lietuvoje taip pat įkurta eilė įvairių komisijų, tačiau ne visos veikia efektyviai, ne visada Vyriausybė atsižvelgia į jų teikiamus pasiūlymus. Kartais atrodo, kad tik imituojamas dialogas su profesinėmis  sąjungomis ir visuomene. Nėra paprasta atstovauti profesinėms sąjungoms Vyriausybėje. Vyriausybės pasitarimai dažnai būna uždari, o Vyriausybės posėdžiuose tik patvirtinami nutarimai, kuriuos rengia įvairios ministerijos. Informaciją apie rengiamus teisės aktų pakeitimus turėtume gauti tik pradėjus apie juos kalbėti, turėtume dalyvauti jų rengimo darbe. Visi pakeitimai turėtų būti aptariami Trišalėje taryboje. Taigi, mūsų darbas su Vyriausybe turėtų prasidėti darbu su atskiromis ministerijomis. Deja, ministerijų vadovai nėra pasirengę dialogui su profesinėmis  sąjungomis. Užduotis atstovauti profesinėms  sąjungoms Vyriausybėje  yra sudėtinga vienam žmogui, būtina sudaryti komandą arba paskirti pakaitinį atstovą – tai ne kartą J. Švedienė sakė Koordinacinio centro nariams.

Generalinė sekretorė pabrėžė, kad svarbiausias Koordinacinio centro uždavinys – nuomonių suderinimas, bendros pozicijos formavimas – vis sėkmingiau įgyvendinamas ir duoda teigiamų rezultatų. Ji kvietė ir šakines bei regionines profesines sąjungas gerbti kitas organizacijas, išklausyti ir suprasti skirtingą nuomonę, nes Vyriausybė girdi tik vieningus reikalavimus. Konfrontuojančios tarpusavyje profsąjungos praranda socialinių partnerių ir visuomenės pasitikėjimą.

Janina Švedienė kalbėjo apie LDF pristatymo visuomenei svarbą. Tai ne tik  dalyvavimas radijo ir televizijos laidose, įvairiuose susitikimuose, tarptautinių renginių organizavimas, tai sistemingas informacijos pateikimas LDF tinklapyje. Šis darbas bus sėkmingas, jei  prisidėsime visi laiku informuodami apie įvykius regionuose, šakose, dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose. Ypač reikšmingas 2009 m. darbas –  knygos apie Lietuvos darbo federaciją parengimas bei 90 metų jubiliejaus organizavimas. Mes galime pasidžiaugti ir LDF Švietimo centro tarptautiniais renginiais Lietuvoje, kuriuos finansiškai remia EZA – Europos dirbančiųjų centras. J. Švedienė nuo 2006 m. yra šio centro pirmininko pavaduotoja ir Valdybos narė. EZA renginiai –  ne tik pasidalinimas patirtimi, tai informacija visuomenei apie mūsų siekius ir darbus. Suvažiavimo delegatai ataskaitą  patvirtino.

Toliau savo nuveiktus darbus pristatė LDF pirmininko pavaduotoja Eugenija Šniutienė. LDF pirmininko pavaduotoja priminė, kad LDF – komanda ir šiais, ypač sunkiais laikais būtina viską spręsti kartu. Taip pat E. Šniutienė apžvelgė 2009 m. svarbesnius įvykius. Priminė, kad LDF pirmininkui išvykus, jį pavadavo ne tik ofise, bet ir piketuose. Pirmininko pavaduotoja kalbėjo ir apie socialinį dialogą, aktyviai besivystantį UAB „Bauhof LT“. LDF pirmininko pavaduotojos ataskaita buvo patvirtinta.

LDF pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė savo darbų ataskaitoje daug dėmesio skyrė BSLN projektui, kuriame ji, kartu su kitais Lietuvos atstovais, dirba bendradarbiavimo Baltijos jūros regiono darbo rinkoje labui. „Šis projektas – puiki galimybė pasidalinti nuomonėmis ir patirtimi tarp kaimyninių valstybių. Viskas vyksta anglų kalba“, – apie iššūkius ir įveiktas kliūtis kalbėjo N. Turčinavičienė. Pirmininko pavaduotoja taip pat priminė apie kultūros svarbą ir apie būtinybę remti ir kitaip palaikyti kultūros darbuotojus. Nijolės Turčinavičienės ataskaita buvo patvirtinta.

Suvažiavimą pratęsė LDF pirmininko pavaduotojas V. Čekuolis. Pranešėjas pripažino, kad darbų per metus nuveikta daug, ypač jo atstovaujamoje profesinėje sąjungoje UAB „Švyturys – Utenos alus“. Nesileisdamas į smulkmenas pirmininko pavaduotojas paskatino susirinkusius rimčiau žvelgti į supančias problemas ir neleisti laiko veltui.

Gintaras Čižikas taip pat nedaugžodžiavo. Trumpai pristatęs 2009 metų savo, kaip pirmininko pavaduotojo veiklą užleido pasisakymų vietą G. Šapokai, kuris pritsatė LDF finansinės – ūkinės veiklos komisijos ataskaitą. Visos  ataskaitos buvo patvirtintos.

 2010-05-04_suvaziavimas