Sausio 9 dieną, Panevėžio savivaldybėje vyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Savivaldybės vicemerė, Administracijos direktorė, Mokesčių inspekcijos ir Darbo inspekcijos vadovai, profesinių sąjungų atstovai, bei kiti Trišalės tarybos nariai. Posėdyje nedalyvavo verslo ir darbdavių atstovai.
Pirmuoju posėdžio darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl mėnesinės minimalios algos taikymo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. Kadangi, 2013 m. sausio 3 d. LR Trišalės tarybos sekretoriatas posėdyje, kuriame buvo svarstomas klausimas dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) taikymo smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse, nutarė pasiūlyti miestų ir rajonų trišalėse tarybose aptarti minimalios mėnesinės algos (MMA) taikymo klausimą ir sprendimus pateikti LR Trišalės tarybos sekretoriatui, vyko diskusijos dėl minimalios mėnesinės algos taikymo.
Pranešėjai – Valstybinės mokesčių inspekcijos Panevėžio skyriaus vadovas A.Skvarnavičius, bei darbo inspekcijos vadovas R.Trota pristatė padėtį mieste. Panevėžio mieste smulkiose ir vidutinio verslo įmonėse dirba 41398 darbuotojai, iš kurių 10proc. gauna minimalų darbo užmokestį. Vidutinis miesto darbuotojų atlyginimo vidurkis siekia 1670 Lt. Dar buvo pažymėta, kad tiems kas dirba su verslo liudijimais, teks daugiau mokėti, nes 2013 metams liudijimo kaina siekia 1500 Lt., o 2014 metais bus 1800 Lt. Šiandien turima problemų transporto įmonėse, jos ir taip neišsiverčia. Iš pranešėjų pateiktos medžiagos ir vykusioje diskusijoje manoma, kad minimalios algos padidėjimas bus nesuderinamas, bus slepiama per darbo laiką, dalis įmonių darbuotojų gali būti atleisti arba gali būti trumpinamas jų darbo laikas. nepasikeis situacija ir dėl emigracijos, reikalinga pakeisti NPD skaičiavimo metodiką. Manoma, kad pirmieji trys mėnesiai smulkiajam verslui, kurį palies MMA didinimas, bus sunkūs. Trišalės tarybos nariai, nutarė dėl MMA teikti raštiškus pasiūlymus LR Trišalės tarybos sekretoriatui, ir tai bus dviejų šalių nuomonė, nes posėdyje nedalyvavo verslo, bei darbdavių atstovai.

netui2 (1) netui