Mirė Marytė Kontrimaitė

Lietuvos žurnalistų draugijos Centro valdyba su giliu liūdesiu praneša, kad po ilgos ir sunkios ligos užgeso mūsų ilgametės kolegės vilnietės, rašytojos, poetės, vertėjos, publicistės, Stasio Lozoraičio premijos laureatės, Armėnijos Mokslų Akademijos garbės daktarės MARYTĖS...

Kviečiame LDF narius į tarptautinį seminarą

Nacionalinis krikščioniškas seniausias tradicijas puoselėjantis profesinių sąjungų centras Lietuvos darbo federacija (LDF) kartu su Europos centru dirbančiųjų klausimams spręsti (EZA) organizuoja tarptautinį seminarą tema “Orių darbo vietų skatinimas – darbo aplinka iš socialinių partnerių...