Tarptautinė konferencija Vilniuje

Europos laukia pokyčių metas. Krizė sugriovė daug metų kurtą ekonominę ir socialinę pažangą ir atskleidė struktūrinius Europos ūkio trūkumus. Europai reikalinga strategija, užtikrinanti, kad krizę įveiksime dar labiau sustiprėję. 2010 m. kovo 26 d....

Už LDF vairo – dvi moterys

Balandžio 30 dieną Vilniuje įvyko LDF ataskaitinis – rinkiminis suvažiavimas. Į suvažiavimą buvo kviesti 85 delegatai, atvyko – 73. Suvažiavimo metu pirmininkas, generalinė sekretorė, pirmininko pavaduotojai, finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisija pateikė veiklos ataskaitas už...