LDF suvažiavimas

Jau antrus metus iš eilės Lietuvos darbo federacija gegužės pirmąją prieš savo narius atsiskaito už prabėgusius metus. Darbotvarkėje numatomos LDF pirmininko ir jo pavaduotojų metinės ataskaitos, LDF Finansinės-ūkinės veiklos kontrolės komisijos ataskaita etc. Po...