Paskutinis Europos rinkėjų įspėjimas

Rinkėjų aktyvumas padidėjo beveik vienu procentiniu punktu ir sudarė 43,09 proc., sustabdęs nuo pirmųjų rinkimų į Europos Parlamentą 1979 m. nuolat mažėjusią rinkėjų dalyvavimo tendenciją. Didžiausias rinkėjų aktyvumas (90 proc.) užfiksuotas Liuksemburge ir Belgijoje,...