Vilniaus apskrityje

LDF Vilniaus apskrities išrinkti atstovai pasiskirstė pareigomis ir be Įstatuose numatytų funkcijų, dalyvauja šiuose veiklose: Vilniaus apskrities Pirmininkas Sigitas Laima atsakingas už visą apskrities veiklą, pateikė registruoti apskrities Įstatus, koordinuoja visą veiklą. Sigitas Laima...