Gegužės 23-25 dienomis Zagrebe vyko 26 KGZE konferencija, skirta Europos profesinių sąjungų bendradarbiavimui.
Konferenciją organizavo Austrijos darbuotojų mokymų centras (ÖZA), kartu su Europos centru dirbančiųju klausimams spręsti (EZA) ir Kroatijos nepriklausomų profesinių sajungų konfederacija (NHS) bei Europos Sąjungos finansine parama.

Konfrencijoje dalyvavo įvairių kriščioniškų organizacijų atstovai iš 21 Europos šalies.
Konderencijoje daug demesio buvo skirta Balkanų regiono šalių integracijai į Europos sąjungą.
Apie padėtį Balkanuose kalbejo Andrea Ikic-Bohm, Ausrijos ambasadore Kroatijoje.
Ji prisatė dalyviams dabartinę Kroatijos situaciją, papasakojo ko iš to galėtų pasimokyti šalis, siekianti narystės Europos sąjungoje.
Balkanų šalys išlieka svarbiu Europos Sajungos strateginiu partneriu.
Taip pat buvo kalbama apie Europos sąjungos ateities perspektyvas bei apie Europos socialinį modelį.

Įvairių šalių atstovai trumpai papasakojo apie ekonominę bei politinę situaciją jų šalyse, su kokiomis problemomis susiduria profesinių sąjungų atstovai.
Atrodo, kad skirtingų šalių problemos yra gan panašios: bandymai privatizuoti valstybinio sektoriaus įmones, darbo kodekso pataisos naudingos darbdaviams, bandymai sumažinti profesinių sąjungų atstovų teises.

Taip pat buvo kalbama apie įvairių profesinių sąjungu bendradarbiavimą.
Reikia pripažinti, kad kartais skirtingų profesinių sajungų atvtovams sunku susikalbėti.
Kai kurių organizaciju vadovai labai surekšmina savo svarbumą, nori išlaikyti savotišką „monopoliją‘ir bando įvairias metodais sutrukdyti kitų profsąjungų atstovams dalyvauti socialiniame dialoge.

Lietuvos darbo federacijos atstovai, kalbėdami apie profsąjunginį bendradarbiavimą, kaip geros praktikos pavyzdį pristatė konferencijos dalyviams Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinės Tarybos veiklą.
Tai labai geras pavyzdys profesinių sąjungų bendradarbiavimo, kai skirtingų profsajungų atsvovai susirenka ir kartu sprendžia svarbus klausimus bei problemas.

Dalyvave konferencijoje Ukrainos atstovai iš VOST-VOLYA trumpai papasakojo apie situaciją Ukrainoje.
Prieš metus laiko mažai kas patiketų, kad XXI amžuje gali būti keičiamas Europos žemelapis bei broliškos tautos gali buti įtraukiamos į karinį konfliktą.
Konferencijos dalyviai išsakė savo palaikymą Ukrainai ir pasmerkė bei kokią agresiją jos atžvilgiu.

Lietuvos Darbo Federacija KGZE konferencijoje atstovavo Svajunas Andriulis bei Jelena Soms.

get

Informacija parengė Jelena Soms