Tęsiasi projekto “Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kultūrą ir sportą„ renginiai. Birželio 19 d. „Apskritasis stalas“ įvyko Alytaus miesto savivaldybėje. Susitikimo metu buvo aptarta Alytaus regiono savivaldybių patirtis, svarstyta, kaip paskatinti privačias investicijas. Alytaus miesto meras Česlovas Daugėla apžvelgęs padėtį, kaip vieną iš kliūčių investicijoms įvardijo aiškių prioritetų regionuose stoką. „Alytus – daugiau pramoninis miestas, tapti kurortiniu, kaip vienu metu buvo siekta, su šalia esančiais Druskininkais – beveik neįmanoma“ – kalbėjo meras.

Nežiūrint nestabilios ekonominės padėties, nevisada randamos bendros kalbos su miesto valdžia Dzūkijos sostinėje baigtas projektuoti 60 ha. Pramoninis parkas. Taip pat miesto savivaldybė vykdo informacijos sklaidą, bendradarbiauja su ekonominės plėtros agentūra, rengia Kontaktų muges, kurių metu supažindina su galimybėmis investuoti į miestą.

„Apskritojo stalo“ metu, taip pat pasisakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, kuris pasidžiaugė, kad nepaisant sunkumų yra investitorių ir iš užsienio.

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas paskatino regiono vadovus atrasti savo „vietą po saule“, nusistatyti konkrečius objektyvus ir jų siekti. Druskininkuose investicijos yra padidėjusios net 60 kartų, tačiau šis kurorstinis miestas susiduria su kita problema –darbuotojų trūkumas. Profesinių sąjungų atstovai pastebėjo, kad darbuotojai dažnai renkasi ne gera darbo vietą, bet gerą darbo užmokestį. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viceministras A. Žiūkas pritarė šiai minčiai ir tęsdamas temą pridurė, kad daugelis specialistų, darbingo amžiaus žmonių emigravo, o tie, kas liko, deja, dažnai yra patenkinti gaunama vienokia ar kitokia pašalpa, ir yra nelinkę dirbti už vos aukštesnį atlyginimą.

Vizito metu projekto dalyviai aplankė įmonę „Traidenis“, turinčią socialiai atsakingos įmonės statusą. „Pamatėme klestinčią įmonę, vienijančią mokslą ir gamybą, gerus tarpusavio santykius, pagarbą vieni kitiems. Tokioj įmonėj tiesiog norisi siekti karjeros“, – kalbėjo svečiai.

Antrosios „Apskritojo stalo“ dalies tema akluali ne tik lietuvai bet ir visai Europai: „Šalies kūrybinis potencialas – ar valstybė skatina žmonių kūrybiškumą?“ Kalbėta apie menininko statusą, socialines garantijas, juk jie sukuria vertybes, kuriomis didžiuojasi visi. Aptarata 2007m. birželio 7 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija dėl menininkų socialinio statuso Europos sąjungoje.

Šiame renginyje Lietuvos darbo federacijai atstovavo Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, Alytaus apskrities pirmininkas Vidas Kavaliauskas, Savarankiškų darbininkų sąjungos pirmininkas Vitas Leonavičius, Krikščioniškųjų ūkininkų profesinės sąjungos „Artojas“ pirmininkė Marytė Šapokienė, LDF teisininkė Erika Patupytė.

LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė.