2008 m. gegužės 9 d. Utenoje įvyko projekto „Socialinė partnerystė per neformalų bendravimą, kulturą ir sportą“ Apskritasis stalas, kuriame gausiai dalyvavo darbdavių, vyriausybės, profesinių sąjungų atstovai, žurnalistai, atsakingi darbuotojai. Pirmoje diskusijos dalyje buvo išklausyta Utenos ir Ignalinos savivaldybių patirtis skatinant privačias institucijas.

Pasveikinęs susirinkusius, Utenos meras Alvydas Katinas apžvelgė esamą padėtį, problemas. Šiame mieste daug investuoja 6 veikiantys prekybos centrai. VP „Market“ už 2,5 mln atstatė bažnyčią, „Senukai“ pastatė stadioną, yra sutvarkyta sankryža, šaligatviai, 16mln. investuota į „Impuls“ statybą, greit prasidės viešbučio statyba, laukia kitos investicijos. Miestas vis gražėja. Didelė problema Utenoje – nėra valstybinės žemės.

Prasidėjus diskusijai LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis priminė sunkią dirbančiųjų prekybos centruose padėti. Darbdaviai netausoja dirbančiųjų, moka mažus atlyginimus, pastarieji patiria moralinį spaudimą. Šiam klausimui nuspręsta surengti atskirą Apskritąjį stalą.

Iškeltas klausimas ir dėl investicijų į kultūrą, meną, sportą. Esantys įstatymai neskatina verslininkus investuoti, nes šios sritys nepelningos, tai pvz. ne energetiką. Kultūrą, meną, sportą būtina skelbti prioritetinėmis sritimis, nes Lietuva dar turtinga savo giliomis šaknimis ir jas butina puoselėti. Džiugu, kad tokios diskusijos vyksta. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius Valdas Rupšys taip pat akcentavo vieną iš pagrindinių tikslų – investicijos į žmones, į šalies gyventojus, kurie ne emigruotų, o jaustųsi savo šalies šeimininkais.

Ignalinos meras Bronis Ropė pasveikino su Europos diena ir daugiausiai kalbėjo apie Ignalinos krašte, ES struktūrinių fondų lėšomis, įvykdytus projektus. Sutikta daug sunkumų rašant projektus, įsisavinant lėšas. Viena opiausių problemų Ignalinoje – nesutvarkyti žemės nuosavybės dokumentai, taip pat nacionalinio parko teritorijų neliečiamumas. Kaip pavyzdys buvo pateikta Palūšė, yra investitorių, norinčių statyti viešbučius, maitinimo įstaigas, kempingus poilsiui, tačiau tai saugotina teritorija. Daug diskutuota šiais klausimais, nes kiekvienas regionas ateityje tikisi plėstis.

Apskritojo stalo antroje dalyje Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Artūras Černiauskas pristatė profesinių sąjungų poziciją dėl poilsio dienų įtakos Lietuvos socialinei-ekonominei padėčiai. Diskutuota apie šventines dienas sutampančias su sekmadieniais, nutarta tai apsvarstyti Trišalėje Taryboje.

LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė