Ūkininkų profesinė sąjunga „Artojas“ dalyvavo seminare „Švarus ūkis, Švarios upės, Švari jūra“, vykusiame š. m. spalio 13 d. Aleksandro Stulginskio universitete, Kaune. Šį seminarą organizavo užsienio reikalų ministerija, jame dalyvavo Suomijos žemės ūkio ir miškininkystės ministerijos ekspertė. Toks seminaras Lietuvoje surengtas pirmą kartą. Seminare be užsienio reikalų ministerijos atstovės dalyvavo aplinkosaugininkai, agrocheminų tyrimų labarotorijos direktorius, antrinių žaliavų surinkimo perdirbėjų asociacijos atstovas ir kitos žemės ūkio žinybos, kurios atsakingos už trąšų, cheminių medžiagų pardavimą ir saugojimą.
Seminaro metu buvo pasikeista nuomonėmis kaip dabar diskutuojamais klausimais atrodo Lietuva, žemėlapiuose buvo parodytas upių ir ežerų užteršimo lygis, taip pat aptarta kas yra daroma taršai Baltijos jūroje sumažinti. Seminaro metu apžvegta kaip žemės ūkio subjektai (ūkininkai, bendrovės, kooperatyvai) naudoja trąšas, chemines medžiagas, saugo kurą ir tepalus, kaip dalyvauja gamtosaugos programoje. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad mūsų laukai kalkėja, pelkėja, niekas netiria kokių mineralinių ir organinių medžiagų reikia mūsų laukams. Tiksliau sakant ištirti galimybės yra, bet tuo naudojasi tik 1 procentas ūkininkų. Šioje srityje trūksta ir valstybės požiūrio į žemės naudojimą, mat žemės ūkis Lietuvoje paskelbtas neprekybine šaka.
Mūsų atstovas seminare pasisakė apie tai, kad visiškai nepatenkinamas yra aplinkosaugininkų ir veterinarijos ir maisto tarnybų darbuotojų darbas. Jų darbe apstu dvigubų standartų taikymo: vieni reikalaviamai taikomi dideliems ir turtingiems subjektams ir visiškai kiti mažiems. Mažieji subjektai yra skriaudžiami, neobjektyviai ir tendencingai vertinama jų veikla. Gaila, kad seminaras nepriėmė jokios rezoliucijos, nieko neįpareigojo pakeisti savo darbo metodus.

Informaciją parengė profesinės sąjungos