Minint Motinos dieną, Kaune, Eigulių ir Kalniečių mikrorajonų rekonstruojamoje Čečėnijos aikštėje, atidengta Atminimo sienelė, kurioje įrašyti 37 organizacijų, veikusių šiame mieste prieš karą, pavadinimai. Šalia Lietuvos laisvės kovotojų, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungų, Žmogaus teisių gynimo asociacijos, M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, kitų institucijų įrašytas ir Lietuvos Darbo federacijos, įkurtos 1919 metais, vardas.

Ta proga su savo vėliavomis suvažiavo įamžintų organizacijų atstovai, taip pat LDF pirmininkė E. Šniutienė, pavaduotojai N. Turčinavičienė, S. Andriulis, kiti federacijos nariai. Atidengimo ceremonijoje dalyvavo Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, renginio iniciatorius Seimo narys, prof. A. Dumčius, Šaulių sąjungos II rinktinės vadas M. Mikalauskas, Seimo narys R. Kupčinskas, dimisijos kapitonas A. Lukša, veteranai, jaunieji kauniečiai. Sienelę pašventino vyskupas metropolitas S. Tamkevičius, susirinkusiems savigynos gebėjimus demonstravo P. Plechavičiaus jaunojo kario mokyklos auklėtiniai, koncertavo muzikiniai kolektyvai.

20 21 22