2008 m. birželio mėnesį Vilniuje įvyko Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderių susitikimas. Kiekviena šalis pristatė esamą padėtį, tai kas įvyko pozityvaus, aptarė problemas.

Estijos profesinių sąjungų atstovas Hari Taliga nuogastavo dėl neaugančios ekonomikos savo šalyje, dėl nedidėjančių atlyginimų darbuotojams, taip kalbėjo apie didelę infliaciją (apie 11%).

Šiuo metu Estijos profesinės sąjungos daug dirba gerinant įstatyminę bazę dirbantiesiems, tai nelengva, bet pasiekta konkrečių rezultatų, kaip, pavyzdžiui, kolektyvinės atsakomybės nuėmimas nuo darbuotojų.

Kiekvienais metais Estijoje įvertinama ekonominė situacija, šiais metais rugsėjo 20 d. bus paskelbtos prognozės ir tai labai padeda profesinėms sajungoms derinti tolimesnius veiksmus. Šioje šalyje profesinės sajungos kiekvieną pavasarį aptaria metų rezultatus: šiais metais net devynios šakines organizacijos padidino narių skaicių. Tai rodo didesnį žmonių pasitikejimą profesinėmis sajungomis.

Latvijos profesinių sąjungų delegacija, vadovaujama Peterio Krigers kalbėjo apie Latvijos profesinių sąjungų Kongresą, kuris neatnešė didesnių permainų, ir tai, pasak vadovo, teigiamas rezultatas. Latvijos profesinės sajungos labai daug dirba su Europos struktūriniais fondais, vykdo įvairius projektus, vykdo įvairius mokymus.Vienas iš jų „Darbo santykiai ir sauga“, kuris tęsis šešerius metus. Kolegos iš Latvijos daug dirba, kad steigtųsi regioniniai centrai (numatyti 5). Kaimyninėje Latvijoje (kaip ir Lietuvoje) didelė emigracija, užsidaro fabrikai, ekonominis aktyvumas smunka, infliacija jau siekia beveik 17%. Latvijos profesinės sajungos norėdami inicijuoti Konstitucijos kai kurių punktų pakeitimą rengė piketus prie parlamento, rinko parašus,. Jiems pavyko surinkti parašus ir šiais metais rugpjūčio 2 d. įvyks referendumas.

Lietuvos profesinių sajungų vardu kalbėjo LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis. LDF Pirmininkas pasidžiaugė, kad Lietuvoje esantys trys nacionaliniai profesinių sąjungų centrai koordinuoja savo veiksmus – kartu įkūrė Koordinacinį centrą. Organizuoja bendras akcijas, aptaria problemas, derina pozicijas. Surengę bendrą mitingą neleido įvesti 60 val. darbo savaitės. Vydas Puskepalis taip pat kalbėjo apie Ignalinos atominės elektrinės uždarymą ir su juo susijusiu kainų augimu. Apie tai užsiminė ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvederavičius, kuris pritarė, kad perspektyvos nekokios, jau rudenį 40-50% brangs šildymas, elektros energija ir tai padėties nepagerins. Lietuvos profesinės sąjungos jau rengė piketus, ir kitas akcijas, išreikšdamos savo nuomonę, tai tęs ir toliau.

LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė paminėjo „Sodros“ lubas, kurias norima įvesti Lietuvoje, tačiau kurioms nepritaria profesinės sajungos. Estijoje jų nėra, o latviai – atsisakė.

Kitas Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderių susitikimas numatytas spalio mėnesį Lietuvoje.

Lietuvos darbo federacijai taip pat atstovavo Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė, teisininkė Erika Patupytė ir tarptautinių ryšių koordinatorė Rasita Martišienė.

LDF Pirmininko pavaduotoja Nijolė Turčinavičienė