2011 m. spalio 07-09 dienomis Taline (Estija) vyko Baltijos šalių profsąjungų jaunimo forumas. Forume dalyvavo apie 30 jaunimo narių iš įvairių Baltijos profsąjungų. Jaunimas susirinko vedamas noro pasidalinti patirtimi ir įgyti naujų žinių. Šiame forume Lietuvos darbo federacijos Jaunimo organizacijai atstovavo jos narys Sergej Vorobjov.
Forumo metu padarytas pranešimas apie Lietuvos Darbo Federacijos veiklą, papasakota apie Lietuvos Darbo Federacijos narių aplankyta mitingą, 2011 metų rugsėjo 17 dieną vykusi Lenkijoje, Vroclavo mieste. Išklausytos naujienos iš kitų profsąjungų narių. Taipogi forume buvo aptariamos tokios pagrindines temos:

Kooperacija profsąjungoje.
Jaunimo emigracija.
Jaunimo galimybes dalyvauti organizacijos valdyme. Karjeros augimo galimybes.
Jaunimo aktyvumo didinimas.
Jaunimo politikos vystymas centrinėje profsąjungoje bei šakinėse organizacijose.
Profsąjungų jaunimo mokymu vystymas bei naujos kryptys.

Forumo metu vyko praktiniai užsiėmimai, dalijamasi patirtimi atstovaujant darbuotojų teises skirtingose Baltijos šalyse. Diskusijų aktualiomis temomis metu buvo aptariami nauji jaunimo pritraukimo į organizacija būdai: asmeniniai informaciniai internetiniai puslapiai, socialiniai tinklai (facebook, twitter ir kt.), įdomios informacines akcijos masinių renginių metu. Buvo mokomasi agituoti: žmonėms, kurie pareiškė norą žinoti, prie parduotuvių, maitinimo įstaigų, arba tiesiog gatvėse buvo aiškinamos jų teises, darbdavio pareigos, taip pat apie profsąjungų veiklą, kaip ten įstoti. Buvo dalinamos skrajutes su informacija apie Estijos parlamento sprendimą panaudoti Garantinio fondo lėšas biudžeto skylėms užkaišioti.
Forumo metu įgyta daug praktinės patirties kuri bus pritaikyta profsąjunginėje veikloje.

Jau ne pirmus metus tokie renginiai įmanomi tik dėka Fridricho Eberto fondo paramos.

71 72