Dualinės sistemos profesiniame mokyme: kaip veikia CE Europoje ir kokį vaidmenį darbuotojų organizacijos gali atlikti?

Vasario 11-13 d. Parnu (Estija) vyko tarptautinė konferencija „Dualinės sistemos profesiniame mokyme: kaip veikia CE Europoje ir kokį vaidmenį darbuotojų organizacijos gali atlikti? “. Dalyvavo atstovai iš Estijos, Vokietijos, Ispanijos, Austrijos ir Lietuvos. Seminaro dalyviai pristatė savo šalių dualinio profesinio mokymo patirtį, aptarė dualinio mokymo pranašumus bei problemas, diskutavo apie perspektyvas.

Dualinis mokymas – tai toks profesijos mokymo būdas, kuriame teorinis bei praktinis profesijos mokymai yra atskirti bei vykdomi dviejose vietose: mokymo institucijoje, kuri atsakinga už mokymo programos teorinę dalį, ir verslo, gamybos ar paslaugų įmonėje, kuri atsakinga už praktinių žinių, įgūdžių bei kompetencijų perdavimą.
Dalyviai, kalbėdami apie savo šalių gyventojų nedarbo problemą, pripažino, jog efektyviai ją spręsti gali padėti dualinis mokymas, nes įmonėse įgyjama ypač svarbių praktinių įgūdžių, ir tokiu būdu parengtų specialistų kompetencija ženkliai priartėja prie laisvoms darbo vietoms užimti keliamų reikalavimų.

Dualinis mokymas Lietuvoje kol kas taikomas nesistemingai, tik kai kuriose mokymo institucijose, dažnai – atskirų projektų rėmuose. Lietuvoje jis dažniausiai yra šių dviejų formų: pameistrystės (profesinėse mokyklose, mokymo centruose) ir kooperuotų studijų (aukštosiose mokyklose). Lietuvos atstovai seminaro dalyviams pristatė keletą mūsų šalyje sėkmingai taikyto dualinio mokymo pavyzdžių.

12698371

Kaip teigė profesorius iš Austrijos Helmut Skala, Europos Sąjungos pasirinkimas spresti jaunimo nedarbo problemą pasitelkiant dualinį mokymą yra labai svarbus, tačiau šis kelias – ilgas ir akmenuotas, su neišvengiamais nusivylimais, kurie, vis dėlto neturėtų mūsų gąsdinti. Pasak profesoriaus, svarbiausia sėkmės sąlyga – socialinių partnerių sutarimas. Austrija ir Vokietija – šalys, kuriose geriausiai išvystyta dualinio mokymo sistema Europoje. Šių šalių atstovai pristatė modelius, kurie veikia Austrijoje ir Vokietijoje, nuo pat darželių, paruošiamųjų mokyklų iki profesinių mokyklų, kolegijų ir universitetų. Mokymo įstaigos bendradarbiauja su darbdaviais, taip tikslingai ruošdamos reikalingų profesijų darbuotojus.

Estijos atstovai pristatė kokie veiksmai yra vykdomi jų šalyje gerinant dualinio mokymo vystymą. Pristatyta profesinė mokykla, kurioje taikomas dualinis mokymas. Moksleiviai per mėnesį mokosi 2 savaites teorijos, sekančias 2 savaites pritaiko įgytas žinias praktikoje, dirbant įmonėje.

20160212_175531
Konferencijoje dalyvavo Lietuvos darbo federacijos atstovai Tomas Girletas ir Egidijus Ribokas