2016 m. vasario 24 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija organizavo seminarą EBPO peržiūros „Investavimas į jaunimą Lietuvoje“ pristatymas. Seminaro tikslas buvo pristatyti galutines ataskaitos išvadas ir aptarti jas su suinteresuotomis institucijomis ir profesionalais. Seminaro dalyviai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Ūkio ministerija, Statistikos departamentas, Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, socialiniai partneriai, jaunimo nevyriausybinės organizacijos, Viešosios politikos ir vadybos institutas, Lietuvos socialinių tyrimų centro darbo rinkos tyrimų institutas ir kt.

EBPO Jaunimo veiksmų plane pabrėžiama, kad sėkmingas jaunimo integravimas į darbo rinką yra svarbus ne tik jų asmeninėms ekonominėms perspektyvoms ir gerovei, bet ir bendram šalies ekonominiam augimui bei socialinei sanglaudai. Todėl investicijos į jaunimą yra politinis prioritetas visose valstybėse, įskaitant ir Lietuvą. Tai reikalauja suderintų veiksmų, siekiant plėtoti kartu efektyviai veikiančias švietimo sistemos ir darbo rinkos priemones.

Ataskaita „Investavimas į jaunimą Lietuvoje“ yra parengta 2014 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymu bendradarbiaujant su EBPO. Joje yra išsamiai analizuojama vyriausybės vykdoma nacionalinė politika, remiantis ankstesniais EBPO atliktais tyrimais jaunimo darbo rinkos, profesinio švietimo ir mokymo srityse (Investavimas į jaunimą (angl. Investing in Youth), Darbo vietos jaunimui (angl. Jobs for Youth), Darbo vietų ir įgūdžių mokymasis po mokyklos ( angl. Learning for Jobs and Skills beyond School) bei EBPO Įgūdžių strategija (angl. OECD Skills Strategy). Remiantis įvairiais apklausų ir administracinių duomenų šaltiniais, ataskaitoje yra pateikiami nauji išsamios analizės dėl jaunimo situacijos Lietuvoje rezultatai. Pasitelkiant tarptautinius pavyzdžius, pristatoma išsami jaunimo darbo rinkos situacija Lietuvoje. Ataskaitoje siūlomomis išvadomis pagrįstos rekomendacijos turėtų palengvinti jaunimo perėjimą iš švietimo sistemos į darbo rinką. Atlikta analizė taip pat suteikia Lietuvai galimybę susipažinti su kitose valstybėse taikomomis inovatyviomis priemonėmis, siekiant stiprinti jaunimo įgūdžius ir užimtumą, ypač per Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimą.

Susipažinti su ataskaita galima čia: Investing_in_Youth_Lithuania

Renginyje LDF atstovavo Rasita Martišienė