2008 m. birželio 9 d. trys Lietuvos profesinių sąjungų centrai – Lietuvos darbo federacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – kartu su Europos profesinių sąjungų konfederacija organizavo seminarą tema „Dvišalio socialinio dialogo perspektyvos Lietuvoje“. Seminare dalyvavo Europos profesinių sąjungų konfederacijos atstovė Cinzia Sechi, Businesseurope atstovas Maxime Cerutti, visų trijų profesinių sąjungų centrų bei darbdavių konfederacijų atstovai. Seminarą atidarė ir susirinkusius dalyvius bei svečius sveikino LDF Pirmininkas Vydas Puskepalis.
Seminaro metu socialinį dialogą Lietuvoje apžvelgė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininko pavaduotojas, Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys Algirdas Kvedaravičius bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos vice-prezidentas Mykolas Aleliūnas. Seminaro svečiai Cinzia Sechi ir Maxime Cerutti aptarė Europos socialinį dialogą, pristatė atstovaujamas organizacijas – ETUC ir Businesseurope.
Daugiausiai susidomėjimo sulaukė trečioji seminaro dalis, kurios metu įvyko apvaliojo stalo diskusija. Diskusijos metu VU prof. Tomas Davulis aptarė socialinio dialogo įstatyminę bazę, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų PS pirmininkė Aldona Baublytė aptarė sveikatos apsaugos darbuotojų socialinio dialogo problemas, profesinių sąjungų ir darbdavių konfederacijų atstovai kalbėjo apie organizacijų pasiekimus ir dvišalio socialinio dialogo perspektyvas.
Europos socialinių partnerių darbo programą bei dvišalius susitarimus pristatė užsienio svečiai.
Šis seminaras buvo puiki proga tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovams aptarti dvišalio socialinio dialogo pasiekimus, problemas bei perspektyvas Lietuvoje.

LDF informacija