Liepos mėn., itin svarbiu pereinamuoju laikotarpiu, Italija perima šešis mėnesius truksiantį pirmininkavimą ES. Ji turės prižiūrėti sudėtingą ankstesnės kadencijos Europos Komisijos ir Parlamento galių perdavimą naujos sudėties Komisijai ir Parlamentui ir naujo Komisijos pirmininko bei vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams paskyrimą.

            „Tačiau tai ir naujų galimybių laikotarpis, – pabrėžia Italijos ambasadorius ES Stefano Sannino. – Mes padėsime rengti Europos darbotvarkę kitiems penkeriems metais ir turime tai padaryti bendradarbiaudami su visais mūsų partneriais.“

            Kartu su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu Italija planuoja keletą su pinigų sąjunga, skaitmenine infrastruktūra, vidaus rinka, ES regioninėmis strategijomis ir kitais klausimais susijusių renginių, kuriuose dalyvaus pilietinė visuomenė.

            ES pirmininkausianti Italija turės reaguoti į Europos rinkėjų per gegužės mėn. rinkimus pareikštą nepasitenkinimą ir įsiklausyti į raginimus imtis pokyčių Europos Sąjungoje. Dirbti kaip įprasta – ne išeitis. „Geriausias būdas yra priimti praktinių sprendimų, kurie patenkintų piliečių poreikius, – teigė S. Stanino. – Kuo labiau priartėsime prie piliečių, tuo labiau sumažinsime euroskepticismą.“

            Taigi svarbiausias Italijos plataus užmojo programos, propaguojančios galimybių, teisių ir visuotinių įsipareigojimų Europą, tikslas yra augimas. Pirmininkausianti šalis pirmenybę teiks užimtumui, ES jaunimo garantijų programos apibendrinimui ir darbui su augimo finansavimo iniciatyvomis. Ji toliau įgyvendins Europos pramonės atsigavimo planus ir propaguos skaitmeninę ekonomiką, kuri galėtų sukurti daugiau nei 1 mln. darbo vietų. Labai svarbus veiksnys bus energetika ir klimato politika, ypač atsižvelgiant į įvykius Ukrainoje.

            Gegužės mėn. ES pasienio agentūra FRONTEX pranešė apie labai padidėjusius neteisėtos imigracijos srautus, ypač iš Afrikos. S. Sannino teigimu, tai kelia susirūpinimą ne tik Italijai, bet ir visai Europos Sąjungai. Pirmininkausianti šalis tikisi išlyginti skirtumus tarp šiaurės ir pietų ir suformuoti bendrą ES požiūrį į imigraciją, kartu remiant Viduržemio jūros regionų vystymąsi, kuris turėtų daryti įtaką migracijos srautams.

Italijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai

 

Nuolatinis Italijos atstovas Europos Sąjungoje Stefano Sannino

 

            Šešis mėnesius ES pirmininkausianti Italija savo programoje stengsis pirmenybę vėl teikti Europos augimo atgaivinimui. Vykdydami veiklą daugiausiai dėmesio skirsime trims pagrindinėms sritims.

            Pirmoji sritis bus ekonomika. Sieksime remti ir ekonomikos augimą, ir darbo vietų kūrimą. Taigi pirmenybę teiksime realiajai ekonomikai, ypač pramonės politikai, skaitmeninei ekonomikai ir bendrosios rinkos stiprinimui. Pagrindinis aspektas – planuojamas indėlis į strategijos „Europa 2020“ persvarstymo procesą.

            Antroji veiklos sritis – pagrindinių teisių skatinimas ypatingą dėmesį skiriant Europos Vadovų Tarybos priimtų strateginių gairių įgyvendinimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Vienas svarbiausių prioritetų bus migracijos klausimas.

            Paskutinioji iš trijų veiklos sričių, kurią pavadinčiau visuotiniu įsipareigojimu, peržengs Europos Sąjungos sienas – pirmiausia pažvelgsime į artimiausius kaimynus: Rytų partnerystės, Viduržemio jūros regiono ir Balkanų šalis.

            Artimiausiais mėnesiais laukia svarbios permainos ES institucijose: prasidės naujos sudėties Europos Parlamento, naujos sudėties Komisijos kadencija, bus paskirtas naujas Tarybos pirmininkas bei vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams, saugumo ir gynybos politikai. ES pirmininkausianti Italija turės puikią progą veiksmingai prisidėti prie Europos darbotvarkės kitiems penkeriems metams persvarstymo daugiausiai dėmesio skiriant augimui.

            Manau, kad Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, kuris itin domisi šiais klausimais, galės paremti mūsų sprendimus. Tikimės, kad jis dalyvaus kiekviename šio proceso, kuris, savaime aišku, nesibaigs praėjus šešiems pirmininkavimo mėnesiams, etape.