Lapkričio  30 – gruodžio 2 d. Kopenhagoje vyko Europos centro dirbančiųjų klausimams spręsti (EZA) kongresas. Kongrese buvo pristatyta įvairi informacija susijusi su organizacijos veikla, patvirtinta finansinė ataskaita bei numatomas 2018 metų biudžetas. Taip pat suvažiavimo metu buvo patvirtinti organizacijos statuto pakeitimai. Atsakingi asmenys pristatė 2018 metų projektus, organizacijos narės aptarė būsimųjų projektų tikslus, uždavinius bei siekius.

Kartu su kongresu vyko ir Danijos profesinės sąjungos KRIFA organizuotas seminaras tema „Sąmoningumo stiprinimas siekiant stipresnio socialinio dialogo“. Seminaro metu buvo pristatyti socialinio dialogo prioritetai, esama padėtis, aptariamos galimos perpektyvos.

24174559_10155553256000073_1609707075601782253_n

SEminare ir kongrese dalyvavo LDF generalin sekretorė Janina Švedienė, LDF pirmininko pavaduotoja Jelena Soms ir LDF Švietimo centro direktorė Rasita Martišė