Gruodžio  1-3 dienomis Marselyje (Prancūzija)  vyko EZA  (Europos centras dirbančiųjų klausimais) kongresas.
Kongreso metu buvo aptartas EZA veiklos planas.
Veiklos ataskaitas pateikė EZA Pirmininkas Barto Pronks bei Generalinė sekretorė   Sigrid Schrami.
Taip pat buvo pateikta 2016 metų  finansinė ataskaita.  Buvo aptartąs 2017 metų veiksmų planas.
Kongreso dalyviai buvo supažindinti su EZA sudėtyje veikiančių platformų veikla: Jaunimo, Moterų, Migracijos bei Švietimo. Koordinatoriai, atsakingi už platformų veiklos organizavimą, pristatė platformų sudėtį,  veiklą bei artimiausius planus.
Gruodžio 2 diena buvo organizuotas vizitas į Airbus Helicopters / Airbus Group įmonę. Vizito metų kongreso dalyviai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su šios tarptautinės įmonės veiklą.

Lietuvos Darbo Federacija atstovavo LDF Generalinė Sekretorė – EZA vice-pirmininkė Janina Švedienė bei  pirmininko  pavaduotoja Jelena Soms.

2016-12-05 141