Balandžio 11 – 13 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, organizuota LDF Švietimo centro, skirta Europos Sąjungos darbo rinkos naujovėms aptarti. Viena iš pagrindinių seminaro temų buvo darbo lankstumas ir užimtumo saugumas arba flexicutiry. Nuo 2005 m. darbo rinkos lankstumo ir saugumo suderinamumas išlieka prioritetiniu darbo rinkos politikos klausimu. Šiuo metu pusė ES valstybių narių (kai pavyzdžiui 2006 m. – tik kelios iš jų) aktyviai stengiasi sukurti lankstesnę, atviresnę darbo rinką.

Seminaro dalyviai gyvai aptarinėjo kaip suderinti darbo saugumą ir lankstumą, kas svarbiau, kaip siekti ekonomikos augimo, aukšto užimtumo lygio, skaitė pranešimus, dalijosi savo šalių patirtimi.

Į seminarą atvyko įvairių krikščioniškų organizacijų atstovai (profesinių sąjungų, darbininkų judėjimų bei partijų), tai ir svečiai iš Vokietijos, Liuksemburgo, Austrijos, Prancūzijos, Rumunijos, Ispanijos, Portugalijos, taip pat iš Maltos, Čekijos, Slovėnijos, Moldavijos, kaimyninės Estijos ir Latvijos. Lietuvos profesines sąjungas atstovavo Lietuvos darbo federacija ir LPS „Solidarumas“. Taip pat atvyko Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partijos atstovas dr. Darius Vilimas. Svečiai susidomėję klausė LR Socialinės apsaugos ir darbo viceministro P.V. Žiūko, Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktoriaus B.Gruževskio, LPK viceprezidento J.Guzavičiaus pranešimų apie padėtį Lietuvoje.

Europos plėtra, ekonomikos kitimas, naujos technologijos, visuomenės senėjimas turi didžiulį poveikį užimtumui bei verčia verslininkus ir darbuotojus taikytis prie sparčiai besikeičiančių rinkos sąlygų. Norint gerinti įmonių ir darbuotojų galimybes prisitaikyti prie pokyčių, būtina didinti darbo rinkos lankstumą, derinant jį su dirbančiųjų užimtumo garantijomis. Daug diskusijų seminaro metu sukėlė klausimas „Kas svarbiau: darbo lankstumas ar saugumas?“, buvo aptariama kaip suderinti iš pirmo žvilgsio dvi priešingas sąvokas užtikrinant flexicurity ir suformuoti tvirtus pamatus moderniai darbo rinkai.

Profesinių sąjungų atstovai išreiškė nerimą dėl stiprios užimtumo politikos kūrimo, nes ši dažnai neatitinka stiprios darbo apsaugos sistemos.

Projektą inicijavo EUCDW (europos krikščionių demokratų darbininkų judėjimas)
Projektą finansavo EZA ir Europos komisija.

iWEB webbb

LDF informacija