Vyriausybės vykdoma politika, augantis nedarbas, emigracija, ketinimai įteisinti „vergovinius“ darbo santykius, atlyginimų mažinimas, skurdo didėjimas ir valdančiųjų ketinimai atimti iš dirbančiųjų Darbo dienos šventę, Lietuvos profesinių sąjungų nacionalinių centrų narius privetė gegužės 1 dieną vietoj šventės organizuoti protesto akciją – eiseną nuo Seimo iki Vyriausybės.

Vilniaus miesto savivaldybė leido profesinėms sąjungoms gegužės 1 d. surengti eitynes Gedimino prospektu ir mitingą prie Vyriausybės būstinės. Šių metų Tarptautinę darbo dieną visi Lietuvos profesinių sąjungų centrai (Lietuvos darbo federacija (LDF), Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) ir Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ (LPSS) minėjo drauge.

109